Fuzje i Przejęcia (M&A)

Rozwój poprzez akwizycje innych podmiotów, to w przeciwieństwie do rozwoju organicznego przedsiębiorstwa, szansa jego skokowego rozwoju. Przejęcie firmy zagranicznej stwarza natomiast dodatkowo możliwość szybkiego wejścia na nowy rynek poprzez podmiot, któremu znane są realia funkcjonowania w danym otoczeniu.

Polska, z uwagi na wartość rynku wewnętrznego, jest interesującym regionem inwestycyjnym i obok Turcji jest największym rynkiem M&A w tej cześci Europy. Ze względu na dokonywane okresowo duże transakcje, jak chociażby transakcja Polkomtela o wartości 4,4 mld €, wartość rynku ulega sporym wahaniom i  w ostatnich latach zawierała się w przedziale o wartości 9-21 mld € przy realizacji ca. 500 transakcji rocznie.

Przeprowadzane w Polsce transakcje koncentrują się przede wszystkim na sektorach: przemysłowych, finansowych, handlu detalicznego i FMCG, usługowych. Kupującymi są przede wszystkim inwestorzy strategiczni (branżowi), którzy w przeciwieństwie do inwestorów finansowych (fundusze typu Private Equity) odpowiadają nawet za 90% dokonanych transakcji.

Tryb postępowania w przeprowadzanych w Polsce procesów akwizycyjnych nie odbiega od ogólnych standardów światowych, który można przedstawić w poniższy sposób:

 

Cel

określenie głównych celów przystąpienia do transakcji

Kryteria

zdefiniowanie kryteriów doboru i oceny przejmowanego podmiotu

Long list / Target list

identyfikacją podmiotów spełniających kryteria

Expression of interest

weryfikacja możliwości prowadzenia negocjacji z wybranym podmiotem

NDA

podpisanie umów o poufności przekazywanych wzajemnie informacji

Letter of intent / Termsheet

ustalenie wstępnych warunków procesu transakcyjnego z wybranym podmiotem

Due diligence / Valuation

identyfikacja ewentualnych ryzyk transakcyjnych (finansowe, podatkowe, prawne, operacyjne) oraz oszacowanie wartości nabywanych udziałów na podstawie zebranych danych podczas badania Spółki

Levarage buy-out

opcjonalnie pozyskanie finansowania dłużnego transakcji

Closing / SP

Negocjacje warunków zamknięcia transakcji, opracowanie umów

Kompleksowe przeprowadzenia procesu przeciętne pochłania min. 6-8 miesięcy, a w przypadku bardziej złożonego procesu może ulec znacznemu wydłużeniu. W szczególnych przypadkach, gdzie podmioty zbudowały już wcześniej relacje, np.  na skutek wzajemnej współpracy handlowej, realizacja transakcji może ulec skróceniu.

Rola doradcy transakcyjnego w przypadku transakcji transgranicznych jest szczególnie istotna i pozwala zminimalizować ryzyko nieznajomości regulacji i specyfiki danego rynku.

Zakres wsparcia doradcy może być określony selektywnie np. powierzenie wyłącznie badania due diligence jak i kompleksowy – identyfikacja podmiotu, wstępne negocjacje, badanie prawno-podatkowe i finansowe, pozyskanie finansowania, opracowanie umowy inwestycyjnej. Szeroka rola doradcy może być szczególnie pomocna przy realizacji mniejszych transakcji, odciążając inwestora od zarządzania procesu.

proces przejecia_PLproces przejecia2_PL


Jak możemy Państwu pomóc:

  • Identyfikacja targetu – pomożemy znaleźć pożądany podmiot do przejęcia i zweryfikujemy skłonność drugiej strony do transakcji.
  • Badanie due diligence – przeprowadzimy badanie prawno-podatkowe oraz finansowe potencjalnego podmiotu do przejęcia.
  • Optymalizacja transakcji – wspieramy w zarządzaniu procesem transakcyjnym, ofertowaniu, negocjacjach, wycenie udziałów, optymalizacji podatkowej transakcji, pozyskaniu finansowania dłużnego
  • Zamknięcie transakcji – opracowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne, zapewniając wsparcie prawne, podatkowe oraz biznesowe. Wspieramy Inwestorów  po transakcji w procesach integracji i restrukturyzacji.