Inwestycje Greenfield

Poniższy schemat prezentuje kluczowe kroki niezbędne do udanego przeprowadzenia inwestycji greenfield. Niektóre kroki mogą być realizowane w tym samym czasie, aby przyspieszyć proces inwestycyjny i szybciej rozpocząć działalność.

KROK 1

Zakup nieruchomości

Działania:

Czas trwania:

 • Techniczny Due Diligence;
 • Prawny Due Diligence;
 • Weryfikacja wszystkich ryzyk;
 • Przygotowanie umów prawnych;
 • Podpisanie umowy;

6 – 8 tygodni

Dodatkowy czas jest wymagany w przypadku majątku należącego do skarbu państwa, samorządów lub jednostek powiązanych (przetarg publiczny): 8  – 12 tygodni

 

KROK 2

Wybór projektanta

Działania:

Czas trwania:

 • Określanie podstawowych założeń projektowych;
 • Porównanie oczekiwań inwestora z polskimi przepisami budowlanymi;
 • Określenie ostatecznego zakresu do ofertowania;
 • Proces selekcji oferentów  (zapytanie ofertowe I spotkania);
 • Podpisanie właściwych umów;

2 – 4 tygodnie

Uwaga: zakłada się, że architekt jest odpowiedzialny za Ocenę Oddziaływania na Środowisko i Decyzję Środowiskową. Jednakże w przypadku bardziej skomplikowanych inwestycji z dużym wpływem na środowisko mogą być wymagane dodatkowe procedury.

KROK 3

Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie zezwoleń

Działania:

Czas trwania:

 • Zagospodarowanie terenu;
 • Architektura i konstrukcja;
 • Projektu instalacji;
 • Uzgdanianie z właściwymi urzędami;
 • Uzyskanie decyzji i pozwoleń poprzedzających pozwolenie na budowę;
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę;

Przygotowanie projektu:
4 miesiące

Wydawanie pozwolenia na budowę:

4 – 6 tygodni

 

KROK 4

Wyłanianie generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego
(jeśli jest wymagany)

Działania:

Czas trwania:

 • Określenie ostatecznego zakresu ofertowania;
 • Wstępna selekcja firm;
 • Definiowanie zapytania ofertowego;
 • Negocjacje z wybranymi wykonawcami;
 • Podpisanie umowy;

2 – 4 tygodnie

 

KROK 5

Procedury prawne związane z rozpoczęciem budowy

Działania:

Czas trwania:

 • Uprawomocnienie pozwolenia na budowę;
 • Uzyskanie dziennika budowy;
 • Wyznaczenie kierownika budowy;
 • Wyznaczenie inspektora nadzoru budowlanego (jeśli wymagany)
 • Powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót;

3 – 4 tygodnie

 

KROK 6

Budowa

Działania:

Czas trwania:

 • Prace budowlane zaplanowane w projekcie architektonicznym i wykonawczym.

W zależności od stopnia skomplikowania

7 do 24 miesięcy

 

KROK 7

Pozwolenie na użytkowanie i rozpoczęcie działalności

Działania:

Czas trwania:

 • Przygotowanie projektu powykonawczego i wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania niezbędnych zezwoleń;
 • Zatwierdzenie projektu i robót budowlanych przez komendanta straży pożarnej;
 • Zatwierdzenie projektu i robót budowlanych przez powiatowego inspektora sanitarnego;
 • Inne wymagane zgody (dla określonych instalacji i maszyn);
 • Zatwierdzenie projektu powykonawczego i robót budowlanych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
 • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej pozwolenie na użytkowanie;
 • Uzyskanie zezwoleń środowiskowych;

4 – 8 tygodni

Uwaga: niektóre działania i próby mogą być rozpoczęte przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące procesu inwestycyjnego i wymaganych dokumentów proszę pobrać publikację Doing Business in Poland.
 • Optymalizacja harmonogramu – Prosimy o kontakt w celu uzyskania praktycznych porad odnośnie tego jak zoptymalizować harmonogram inwestycyjny.
 • Architekci / biura projektowe i generalni wykonawcy – zespół Invest in Wrocław jest gotowy zapewnić Państwu dane kontaktowe do lokalnych architektów, biur projektowych i firm budowlanych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 • Uproszczenia w procedurach i wsparcie – zespół Invest in Wrocław jest gotowy pomóc Państwu w uzyskaniu wszelkich zgód i decyzji. Prosimy o kontakt w sprawie wsparcia.