Fundusze Unijne

Polska jest obecnie największym beneficjentem Funduszy UE, a krajowi i zagraniczni inwestorzy planujący rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność, mogą liczyć na wiele możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach dotacji lub innych form wsparcia, takich jak np. pożyczki preferencyjne. Dotacje są przyznawane konkretnym projektom inwestycyjnym na zasadzie konkursów lub innych procedur kwalifikacyjnych (zależnych od formy pomocy). Subsydia z funduszy UE podlegają ogólnym ograniczeniom wartości pomocy, jaką może uzyskać przedsiębiorstwo (więcej informacji pomocy regionalnej w dziale Zachęty inwestycyjne).

W perspektywie finansowej Unii Europejsciej na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu polityki spójności kwotę 82,5 mld euro, które zostaną przeznaczone m.in. na badania naukowe, rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową.  Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności. Cześć z dostępnej puli środków z budżetu unijnego zostanie najprawdopodobniej przeznaczona na następujące Krajowe Programy Operacyjne:

Program
Przeznaczone fundusze w latach 2014-2020 (w mld euro)
Infrastruktura i Środowisko
27,41
Inteligentny Rozwój
8,61
Wiedza Edukacja Rozwój
4,69
Polska Cyfrowa
2,17
Polska Wschodnia
2
Pomoc Techniczna
0,7

Każdy z powyższych programów ma swoje własne priorytety pomocy i plany dystrybucji funduszy. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o potencjalnym wsparciu z funduszy UE dla Państwa projektu inwestycyjnego.

Polska jest jednym z największych zwycięzców w ostatnich negocjacjach ze względu na wzrost funduszy zarówno dla rolnictwa jak i przyznawanych w ramach polityki spójności. Polska, jako największy rozwijający się kraj w UE, otrzymuje większość środków z unijnego budżetu polityki spójności.

beneficjenci polityki spojnosci_PL

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KPRM, Wynik Rady Europejskiej. Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020.

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Dodatkowe informacje – Prosimy o kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych danych na temat potencjalnego wsparcia z Funduszy UE dla Państwa projektu inwestycyjnego.
  • Kontakt z ważnymi władzami – zespół Invest in Wrocław jest gotowy pomóc Państwu w kontakcie z kluczowymi jednostkami dystrybuującymi Fundusze Europejskie.
  • Ułatwienie procedur i wsparcie – zespół Invest in Wrocław jest w stanie zapewnić Państwu dane kontaktowe lokalnych firm wspierających przedsiębiorców, ubiegających się o wsparcie w ramach dostępnych funduszy.