Inne formy wsparcia

Oprócz ogólnych programów zachęt, które zostały opisane w innych działach, dla projektów inwestycyjnych można także pozyskać wsparcie w innych formach, w tym między innymi:

  • Dotacje na badania i rozwój,
  • Dotacje na szkolenia,
  • Granty i dotacje dla nowo stworzonych miejsc pracy,
  • Granty i dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Szwajcarskiego i Norweskiego,
  • Dotacje na ochronę środowiska i preferencyjne pożyczki z krajowych źródeł (gospodarka odpadami, wydajność energetyczna),
  • Zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej,
  • Preferencyjne kredyty na zakup lub wdrożenie innowacyjnych technologii  – tzw. kredyt technologiczny.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Dodatkowe informacje – prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dostępnego wsparcia z innych programów.