Czynności konieczne do założenia działalności

Czynności konieczne do założenia działalności różnią się w zależności od rodzaju wybranej działalności. Dla każdej z form działalności przepisy określają odrębne procedury rejestracji.

Na przykładzie spółki z o.o. główne czynności do założenia spółki z o.o. w Polsce to:

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tydzień 1

Tydzień 2

Tydzień 3

Tydzień 4

Tydzień 5

I. Proces w Kancelarii, uzgodnienia z klientem

         
 • Wybór nazwy spółki
 • Adres rejestrowy
 • Przedmiot działalności wg PKD
 • Założenie rachunku bankowego
 • Wybór formy opodatkowania i prowadzenia ewidencji
 • Przygotowanie dokumentów
 • Przygotowanie formularzy
         

II. Notariusz

         
 • Zawarcie umowy spółki
         

III. Krajowy rejestr sądowy

         
 • Złożenie formularzy rejestrowych
 • Formularz do GUS
 • Formularz do US
 • Formularz do ZUS
         

Utworzenie spółki z o.o. trwa ok. 3 do 4 tygodni

Obecnie istnieje możliwość skorzystania z uproszczonego trybu zawiązywania i rejestracji  spółki z o.o., tzw. tryb S24.

W tym trybie rejestracja spółki odbywa się przez Internet. Umowa spółki jest sporządzana z wykorzystaniem wzorca umowy. Nie ma możliwości dowolnego kształtowania postanowień umowy, zaletą jest natomiast brak formy aktu notarialnego, brak konieczności ponoszenia kosztów taksy notarialnej oraz szybkość rejestracji. Procedura rejestracji spółki może zająć ok. 1-2  godzin, a spółka uzyskuje numer KRS w terminie 24 godzin.

Należy pamiętać, iż w trybie rejestracji spółki s24 przepływ dokumentacji papierowej nie został całkowicie wyeliminowany.

Po rejestracji spółki konieczne jest, w terminie 7 dni od daty rejestracji, złożenie wzorów podpisów członków zarządu spółki sporządzonych przed notariuszem we właściwym sądzie rejestrowym. Ponadto zarząd spółki  jest zobowiązany do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i uiszczenia należnego podatku od umowy spółki.

Ponadto w trybie rejestracji s24 nie obowiązuje zasada „jednego okienka”, co oznacza, iż po rejestracji spółki w KRS spółka musi samodzielnie wystąpić do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON (co powinno nastąpić w dniu złożenia wniosku) oraz o nadanie numeru NIP do właściwego urzędu skarbowego (czas oczekiwania do 7 dni).

Tryb rejestracji został przedstawiony na poniższej tabeli:

Krok:

Dzień 1

Dzień 2

Dni 3 – 5

Dzień 6

Dzień 7

Czynności związane z rejestracją

     

 

 

Rejestracja spółki w KRS

     

 

 
 • Złożenie wzorów podpisów przez członków zarządu i złożenie ich w sądzie rejestrowym 
 • Wniosek o nadanie numeru regon
 • Nadanie numeru regon założenie rachunku bankowego
 • Założenie rachunku bankowego
 • Wniosek o nadanie numeru nip

 

 

 

 

 

Złożenie deklaracji PCC-3, przelew podatku od czynności cywilnoprawnych

     

 

 

Nadanie numeru NIP dla spółki

     

 

 

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania co do zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
 • Wybór optymalnej formy prawnej – jesteśmy gotowi udzielić Państwu praktycznych rad oraz wstępnego wsparcia w procesie zakładania spółki.
 • Kontakt z instytucjami – skontaktuj się z nami celem uzyskania danych kontaktowych do instytucji zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej.
 • Wsparcie w procedurach administracyjnych – zespół Invest in Wrocław jest gotowy udzielić Państwu wsparcia w uzyskiwaniu pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.