Dolnośląski Klaster Edukacyjny pozyskał nowych partnerów

14 marca 2017

We wtorek 7 marca do grona nowych partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego dołączyły gminy, firmy i placówki z terenu powiatu głogowskiego. Łącznie DKE pozyskał 9 nowych partnerów. 

1-3[1]Krzysztof Sadowski, Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
„Dolnośląski Klaster Edukacyjny jest naturalną konsekwencją i odpowiedzią przede wszystkim dla firm i partnerów naszej strefy na oczekiwania i sugestie. Cele jakie stawia sobie Klaster Edukacyjny to zapewnienie pracy dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualnym studiom i klasom patronackim. Jako DKE i jako strefa pośredniczymy w działaniach na styku nauki i biznesu których kierunek działań skupia się na poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnianiu pracy dobrze przygotowanym do zawodu młodym ludziom. Takie kreowanie konkurencyjności przynosi konkretne owoce w postaci klas patronackich oraz tworzenia nowych kierunków nauczania w szkołach średnich. Nauka na tych kierunkach daje możliwość znalezienia pracy na konkretnych stanowiskach. Gratulujemy nowym członkom Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego i liczymy na owocną współpracę”

 

 W gronie nowych partnerów Klastra znalazły się:

  • Gmina Wiejska Głogów,
  • Gmina Jerzmanowa,
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne,
  • NTI Nowoczesne Techniki Grzewcze Sp. z o.o.,
  • Certus Głogów,
  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych,
  • Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Głogowie

Przedstawiciele wszystkich instytucji i podmiotów odebrali w czasie spotkania Certyfikaty przystąpienia w szeregi Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Dolnośląski Klaster Edukacyjny jest inicjatywą, która funkcjonuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Swoją działalność klaster zainicjował w kwietniu 2015 roku. W szeregach klastra znajduje się ponad 80 partnerów. Klaster tworzą firmy, szkoły zawodowe i techniczne, uczelnie wyższe, samorządy lokalne i władze województwa, izba rzemieślnicza, kuratorium oświaty oraz instytucje otoczenia biznesu.

Ideą klastra są działania umożliwiające współpracę nauki i biznesu, poprzez wspólne inicjatywy firm oraz ośrodków naukowych takie jak praktyki, staże oraz tworzenie klas patronackich. W zeszłym roku DKE zainicjował w ramach swojej działalności przedsięwzięcie pod nazwą „Zawodowa Strefa”, które gromadzi partnerów klastra i służy wytyczaniu nowych kierunków działania.

Źródło: lsse.eu