Dane Ekonomiczne

Dolny Śląsk jest usytuowany w południowo-zachodniej części Polski i graniczy z Niemcami oraz Czechami. Po województwie śląskim jest to najsilniej zurbanizowane województwo w całym kraju (71,1%). Podstawą ekonomicznego rozwoju Dolnego Śląska są jego warunki naturalne, doskonałe skomunikowanie z Europą Zachodnią połączone z wysokim poziomem edukacji, obsługi administracyjnej oraz dbałość o promocję regionu. Budowany przez ostatnią dekadę klimat inwestycyjny sprawił, że wiele firm działających dzisiaj na terenie aglomeracji wrocławskiej to globalne firmy z kapitałem zagranicznym. Dynamiczny rozwój województwa przyciąga wiele młodych ludzi z innych regionów kraju oraz zagranicy. Wrocław jako stolica województwa, jest centrum gospodarczym i ekonomicznym regionu.

Inwestycje zagraniczne we Wrocławiu

Wrocław plasuje się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowanych w Polsce w 2012 r. Spośród 53 projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, na Dolnym Śląsku zrealizowano 18.

 

Wybrane dane ekonomiczne
Inflacja Wrocław – Dolny Śląsk 0,90%*
Inflacja Polska 0,00%*
PKB per capita Wrocław 16 638 USD** / 14 695 
PKB wzrost Polska 1,6%***
PKB nominalne Polska (w mld) 529,9 USD*** / 468 €
PKB per capita Polska 13 240 USD*** / 11 694 €
Bezrobocie Wrocław 4,5%*
Bezrobocie aglomeracja wrocławska 10%*
Bezrobocie Dolny Śląsk 10,6%*
Bezrobocie Polska 11,4%*
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu w PLN 4 017,80 PLN****
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na Dolnym Śląsku w PLN 3 841,40 PLN****
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu w relacji do średniej krajowej 104,89%*
Ludność – Wrocław 632 067*
Ludność – aglomeracja wrocławska 1 206 612*
Ludność – Dolny Śląsk 2 909 997*
Ludność – Polska 38 496 000*

* Źródło: Główny Urząd Stastystyczny 
** Źródło: Eurostat
*** Źródło: World Bank
**** Żródło: HRK (03.2014)