Znajomość Języków obcych

Społeczeństwo polskie charakteryzuje się dobrą i ciągle poprawiającą się znajomością języków obcych. Co drugi dorosły Polak (51%) potrafi porozumieć się w języku innym niż ojczysty.  Od roku 1997 odsetek osób posiadających tę umiejętność zwiększył się łącznie o 14 punktów, z czego w ostatnich trzech latach liczba osób znających język obcy wzrosła z 46% do 51%. Istotnie przybywa zwłaszcza osób komunikujących się po angielsku (od 1997 roku łączny wzrost o 21 punktów procentowych).

W najnowszym EF English Proficiency Index (EF EPI 2014) Polska znalazła się na wysokim 6. miejscu wśród 63 krajów nieanglojęzycznych. Pod względem znajomości języka angielskiego Polacy wyprzedzili m.in. Belgów, Niemców, Szwajcarów, Francuzów czy Japończyków.

Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia odznaczają się na tle kraju dobrą znajomością języków obcych:

  • co drugi mieszkaniec posługuje się jednym jezykiem obcym,
  • co trzeci mieszkaniec posługuje się dwoma językami obcymi,
  • co dziesiąty mieszkaniec zna trzy lub więcej języki obce,

Najbardziej popularne języki obce to język angielski, niemiecki i rosyjski. Pierwszym sprawnie posługuje się 34,8% mieszkańców Wrocławia, drugim – 21,1% a trzecim  – 25%. Zdecydowanie lepiej językami obcymi władają ludzie młodzi.

Wielu mieszkańców Wrocławia miało okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe w praktyce, podczas pobytu za granicą. Około 56 tys. Wrocławian odbyło staże w zagranicznej firmie lub instytucji, ok. 140 tys. pracowało poza granicami kraju. 30,8% na tymczasowe miejsce pracy wybrało Niemcy, 18,8% Wielką Brytanię, a 11,6% Stany Zjednoczone.
 

Wykres 1. Rzeczywista* znajomość języków obcych

*Osoby potrafiące porozumiewać się w języku obcym.

Źródło: Research International Pentor, Znajomość języków obcych wśród Wrocławian

Znajomość języka angielskiego deklaruje prawie 100% wrocławskich uczniów i studentów, oraz ponad 70% kadry kierowniczej i specjalistów. Wrocław wyróżnia się także na tle kraju wysokim wskaźnikiem znajomości języka niemieckiego, przekraczającym odpowiednio 60% dla uczniów i studentów oraz 30% dla wszystkich badanych grup zawodowych (także wśród pracowników fizycznych)

Wykres 2. Deklarowana znajomość języków obcych wśród mieszkańców Wrocławia w podziale na wykonywany zawód

Źródło: Research International Pentor, Znajomość języków obcych wśród Wrocławian.

Nauczanie języków obcych

Największa liczba studentów filologii obcych kształci się na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w chwili obecnej studiować można na 14 kierunkach filologicznych (tabela poniżej). Kierunki filologiczne prowadzone są też na czterech innych wyższych uczelniach we Wrocławiu. Kursy języków obcych są również obowiązkowym elementem praktycznie wszystkich programów studiów na pozostałych kierunkach. Filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2014/2015 studiowały 734 osoby. Dodatkowo jeszcze 8 uczelni wyższych kształci przyszłych anglistów, z czego blisko tysiąc studiuje w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Ponadto trzy największe wrocławskie uczelnie mają także w swojej ofercie studia w języku angielskim (np. kierunki ekonomiczne, techniczne). W skali Polski i regionu Europy Środkowej,  Wrocław posiada bardzo duży potencjał pod względem  dostępu do studentów ze znajomością języka angielskiego.

Bliskość granicy niemieckiej i obecność przedsiębiorstw z niemieckim kapitałem sprawiają, że dużym zainteresowaniem wśród wrocławskich studentów cieszy się filologia germańska, którą tylko na Uniwersytecie Wrocławskim studiuje aż 771 osób. Germanistów kształci również 5 innych uczelni wyższych na Dolnym Śląsku, w tym m.in. Wyższa Szkoła Filologiczna (336 studentów).
Uniwersytet Wrocławski ma także w swojej ofercie filologie rosyjską, francuską, włoską i hiszpańską, a także bardziej wyspecjalizowane – czeską, niderlandzką, ukraińską i serbsko-chorwacką, których absolwenci są poszukiwani głównie przez centra biznesowe.

Tabela 1. Studenci i absolwenci filologii na Uniwersytecie Wrocławskim (rok akademicki 2014/2015)

t1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik

Od wielu lat największe uczelnie wrocławskie prowadzą także kierunki studiów, gdzie językiem wykładowym jest wyłącznie angielski. Studia te cieszą się coraz większą popularnością wśród młodzieży.

Tabela 2. Kierunki studiów w języku angielskim na największych wrocławskich uczelniach

t4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Nysa (Neisse University, Univerzity Nisa)
Wyjątkowym w skali kraju i regionu źródłem kandydatów ze znajomością języków obcych jest także Uniwersytet Nysa, który powstał z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej, w ramach międzynarodowej współpracy z dwiema Szkołami Wyższymi: Uniwersytetem w Libercu (Czechy) i Wyższą Szkołą Techniczną w Zittau/Gorlitz (Niemcy). Prowadzi on specjalny zintegrowany program studiów. Zajęcia na tej uczelni odbywają się w ramach 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie Informacją i Komunikacją (Information and Communication Management).

Językiem wykładowym jest angielski, a studenci w ciągu trzech lat, trzy razy zmieniają miejsce pobytu (Polska, Czechy, Niemcy). W tym interdyscyplinarnym programie biorą udział nie tylko studenci z Polski, ale także młodzi ludzie z różnych stron świata (Egiptu, Wenezueli, Nigerii, Wietnamu). Poznają oni inne kultury, uczą się samodzielności i odpowiedzialności, zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu i psychologii oraz poznają kulturę pracy i sposoby jej organizacji w dynamicznie rozwijającej się Europie Środkowo-Wschodniej.

Szkoły językowe
Szkoły językowe funkcjonujące we Wrocławiu posiadają bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Aż dziesięć szkół językowych oferuje naukę 7 lub więcej języków, w tym również języka polskiego dla studentów zagranicznych, ponadto we Wrocławiu działa kilkadziesiąt mniejszych szkół językowych. Wiele firm zagranicznych prowadzących działalność we Wrocławiu współpracuje ze szkołami językowymi, organizując ogólne i specjalistyczne kursy dokształcające.

 

Partnerem sekcji jest firma HRK       HRK_jpg