Drogi

AOW_baner

Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce został włączony do europejskiej sieci dróg ekspresowych poprzez autostradę A4 (PL-DE). Obecnie przez miasto przebiegają międzynarodowe i krajowe trasy tranzytowe oraz rozwinięta sieć dróg lokalnych. Każdego roku wrocławski system dróg podlega modernizacjom oraz rozbudowie, zwiększając przepustowość i bezpieczeństwo kierowców.

Najważniejsze drogi przebiegające przez Wrocław to:

 • Autostrada A4 (wschód-zachód, część międzynarodowej trasy E40 oraz TEN-T)
 • Autostrada A8 (zachodnio-północna obwodnica miasta)
 • Droga ekspresowa S8 (w kierunku Łodzi i Warszawy, gotowa w 50% – zakończenie prac do III kw. 2014)
 • Droga krajowa DK5 (w kierunku Poznania i Bydgoszczy)
 • Droga krajowa DK8 (w kierunku przejścia granicznego Kudowa-Słone z Rep. Czeską)
 • Droga krajowa DK35 (w kierunku Wałbrzycha)
 • Droga krajowa DK94 (wschód-zachód)

Inwestycje planowane lub w trakcie realizacji:

 • Droga ekspresowa S3 (w kierunku Świnoujścia-Portu – 2017 r., część układu TEN-T)
 • Droga ekspresowa S3 (w kierunku przejścia granicznego w Lubawce PL-CZ – 2018 r., część układu TEN-T)
 • Droga ekspresowa S5 (w kierunku Poznania – 2015 r.)
 • Droga ekspresowa S8 (w kierunku przejścia granicznego Kudowa-Słone z Rep. Czeską – 2015 r.)
 • Droga krajowa DK98 (Wschodnia Obwodnica Wrocławia, gotowa na odc. Siechnice – Łany, – 2017 r.)

 

Mapa głównych dróg w województwie dolnośląskim 2013

Źródło: GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

invest-05

 

 

Drogi krajowe oraz autostrady zarządzane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – www.gddkia.gov.pl GDDKiA jest odpowiedzialna za nadzór, utrzymanie i rozwój sieci dróg krajowych i autostrad w Polsce.

Rozwój infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów polskiego rządu, a program budowy dróg ekspresowych i autostrad na lata 2014-2020 zakłada budowę ponad 700 km dróg ekspresowych o wartości ponad 32 mld zł, przy znaczącym udziale funduszy UE.

Dokończenie w 2014 r. autostrady A4 do granicy z Ukrainą pozwoli na sprawniejszy transport na osi zachód–wschód, dzięki czemu Polska i miasta leżące w ciągu autostrady A4, m.in. Wrocław, uzyskają jeszcze lepsze połączenie z krajami Europy Wschodniej.

Na wybranych odcinkach autostrad (drogi kategorii „A”) obowiązują opłaty za przejazd.

Miasto Wrocław realizuje lokalne inwestycje transportowe na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2013-2017, zakładającego inwestycje na poziomie 2,3 mld zł ze środków miasta.

 

Tabela 1. Odległości drogowe i średni czas podróży z Wrocławia do wybranych miast

Miasto Odległość Czas przejazdu*
Warszawa 350 km  (217 mil) 4 h 30 min
Katowice 195 km  (121 mil) 1 h 50 min
Kraków 270 km (168 mil) 2 h 30 min
Poznań 170 km (105 mil) 2 h 30 min
Gdańsk 455 km (282 mil) 5 h 45 min
Łódź 215 km (133 mil) 3 h 00 min
Szczecin 375 km (233 mil) 4 h 30 min
Rzeszów 440 km (273 mil) 4 h 20 min
Legnica 76 km (47 mil) 1 h 00 min
Opole 99 km (61 mil) 1 h 00 min
Kudowa-Słone (PL-CZ) 125 km (77 mil) 1 h 55 min
Zgorzelec (PL-DE) 165 km (102 mil) 1 h 30 min
Drezno (DE) 270 km (168 mil) 2 h 45 min
Berlin (DE) 345 km (214 mil) 3 h 20 min
Frankfurt nad Menem (DE) 725 km (450 mil) 6 h 35 min
Praga (CZ) 275 km (171 mil) 4 h 00 min
Wiedeń (A) 435 km (270 mil) 5 h 30 min
Bratysława (SK) 415 km (258 mil) 5 h 00 min
*szacunkowy czas przejazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami