Kolej

BWE_PKP

Wrocław leży na trasie paneuropejskiej linii kolejowej E30, łączącej Drezno i Kijów, obejmującej ruch pasażerski i towarowy. W rejonie Wrocławia istnieje rozwinięta sieć kolejowa służąca transportowi towarów, a wiele terenów inwestycyjnych posiada dostęp do bocznic kolejowych. Większa część linii kolejowych w okolicach Wrocławia posiada trakcję elektryczną. Infrastruktura kolejowa zarządzana jest przez państwową spółkę Polskie Linie Kolejowe, a przewozy towarowe organizowane są zarówno przez państwową spółkę PKP Cargo, jak i prywatnych przewoźników.

Unowocześnienie infrastruktury kolejowej w Polsce jest jednym z priorytetów polskiego rządu, który przeznacza znaczne środki na remont linii kolejowych i składów pociągów. Ze względu na przeprowadzane remonty, czas przejazdu koleją może być obecnie znacznie dłuższy od przejazdu drogowego. Poniżej prezentujemy czas przejazdu z Wrocławia do głównych miast Polski i Europy.

 

Tabela 1. Najważniejsze połączenia kolejowe z Wrocławia

Miasto Odległość Czas przejazdu* Przesiadki
Warszawa 466 km 3 h 25 min non-stop
Katowice 179 km 2 h 07 min non-stop
Kraków 256 km 3 h 06 min non-stop
Poznań 164 km 2 h 14 min non-stop
Gdańsk 476 km 5 h 09 min non-stop
Łódź 238 km 4 h 01 min non-stop
Szczecin 375 km 4 h 48 min non-stop
Rzeszów 422 km 5 h 45 min non-stop
Legnica 65 km 0 h 51 min non-stop
Opole 82 km 0 h 38 min non-stop
Drezno 270 km 3 h 23 min non-stop
Berlin 345 km 4 h 39 min non-stop
Praga 275 km 5h  28 min 1 stop (Usti n. Orlici)
Wiedeń 580 km 7 h 58 min 1 stop (Katowice)
*najszybsze połączenie zgodnie z rozkładem PKP (www.pkp.pl)

 

Tabela 2. Gęstość sieci kolejowej w Polsce                                                    Rysunek 1. Mapa linii kolejowych woj. dolnośląskiego

Województwo Linie kolejowe na 100 km2 w kilometrach
opolskie 9,0
dolnośląskie 8,7
małopolskie 7,4
kujawsko-pomorskie 7,1
lubuskie 6,6
łódzkie 5,8
mazowieckie 4,8
lubelskie 4,1
Polska 6,3

araw_grafiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Źródło:Ministerstwo Infrastruktury 2011 

 

 

Wrocławski Węzeł Kolejowy

  • 9 czynnych linii kolejowych normalnotorowych
  • W obszarze Wrocławia zlokalizowanych jest 26 stacji kolejowych
  • Obwodnica Kolejowa Wrocławia – tranzyt kolejowy odbywa się z pominięciem centrum Wrocławia, linia trzytorowa, zelektryfikowana
  • Wrocławska Estakada Kolejowa – linia kolejowa w centrum miasta prowadzi ponad poziomem ulic
  • Wrocławska Kolej Aglomeracyjna – siatka połączeń w obszarze aglomeracji wrocławskiej

 

Mapa Wrocławskiego Węzła Kolejowego 2013 (źródło: Wikipedia.org)

   

araw_grafiki

 

Planowane lub realizowane inwestycje kolejowe w obszarze Wrocławia:

  • Modernizacja trasy kolejowej Wrocław – Częstochowa – Warszawa – skrócenie casu jazdy do 3h 30min do 2015 r. (w trakcie realizacji, projekt warty 1,3 mld zł) – trasa obsługiwana będzie przez nowoczesne składy Pendolino
  • Kolej dużych prędkości (do 300 km/h) na trasie Wrocław – Warszawa – nowa linia kolejowa do 2020 r. (20 mld zł)
  • Modernizacja regionalnych linii kolejowych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycji Kolejowych Ministerstwa Transportu (39 mld zł).

Nowy główny