Transport publiczny

komunikacja miejska Wroclaw

 

Wrocław posiada dobrze rozwiniętą sieć miejskiego i regionalnego transportu publicznego, na który składają się: sieć komunikacji miejskiej (autobusy i tramwaje), Wrocławska Kolej Aglomeracyjna, Koleje Dolnośląskie i Przewozy Regionalne PKP, lokalne i regionalne połączenia autobusowe, przewozy taksówkowe oraz Wrocławski Rower Miejski.

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska we Wrocławiu obejmuje linie tramwajowe i autobusowe, zapewniając sprawne i ekonomiczne poruszanie się po mieście. W 2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przewiozło 183 mln pasażerów (w 2011 r. 173 mln – dane Głównego Urzędu Statystycznego GUS). W ostatnich latach prowadzone są intensywne projekty zachęcające mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, powstają nowe linie, trwa proces wymiany i modernizacji pojazdów. Jednym z ważniejszych elementów nowej strategii było wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) oraz stworzenie nowych linii szybkiego tramwaju (Tramwaj Plus) w 2012 r.

Sieć komunikacji miejskiej we Wrocławiu jest zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (www.mpk.wroc.pl) i obejmuje:

Tramwaje

 • 22 linie tramwajowe (w tym trzy linie Tramwaj Plus) o łącznej długości 282 km
 • 408 przystanków w obrębie miasta Wrocławia
 • 225 składów tramwajowych, z czego 74 to tramwaje przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych
 • linie Tramwaj Plus obsługiwane przez nowoczesne, niskopodłogowe składy marki Skoda (inwestycja do 2012 r. – 250 mln zł)
 • wydzielone torowiska na większości tras – najszybszy środek komunikacji w mieście
 • Zintegrowany Inteligentny System Transportu – projekt usprawniający transport publiczny wart ponad 750 mln zł
 • planowane przedłużenie trzech linii do 2020 r.

 

Mapa istniejących linii tramwajowych we Wrocławiu (źródło: Wikipedia.org):

invest-10

Autobusy

 • 86 linii autobusowych (w tym 5 linii pospiesznych i 13 linii nocnych)
 • 355 pojazdów autobusowych, główne marki: Volvo, Mercedes-Benz, Jelcz
 • 85% autobusów miejskich przystosowanych jest do przewozu osób niepełnosprawnych
 • istnieje możliwość rekonfiguracji tras autobusowych zgodnie z potrzebami nowych inwestycji związanych z dojazdem pracowników

 

Bilety komunikacji miejskiejurbancard

 • zintegrowana karta miejska URBANcard pozwalająca na przejazd dowolnym środkiem transportu
 • autobusy i tramwaje wyposażone są w automaty do zakupu biletów. Automaty do zakupu biletów zlokalizowane są również na większości przystanków

 

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna

 • kolej podmiejska aglomeracji wrocławskiej o łącznej długości 176 km
 • połączenia kolejowe obsługiwane są przez PKP Przewozy Regionalne oraz Koleje Dolnośląskie
 • dwie strefy: duża aglomeracja wrocławska oraz mała aglomeracja wrocławska
 • zintegrowany bilet komunikacji miejskiej i kolei aglomeracyjnej
 • do końca 2013 r. – powstanie koncepcji nowego układu Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej i rozbudowa sieci

 

Mapa sieci kolei aglomeracyjnej Wrocławia (źródło: Wikipedia.org):

araw_grafiki3

Regionalne połączenia kolejowe

Wrocław jest dobrze skomunikowany z innymi miejscowościami w regionie dzięki połączeniom kolejowym obsługiwanym przez regionalnych przewoźników kolejowych:

Koleje Dolnośląskie www.kolejedolnoslaskie.eu

PKP Przewozy Regionalne www.pkp.pl

Komunikacja autobusowa

Dojazd do miejscowości położonych poza siecią kolejową obsługiwany jest przez regionalne linie autobusowe:

Dolnośląskie Linie Autobusowe www.dla.com.pl

Sevibus www.sevibus.pl

Polbus www.polbus.pl

 

Wrocławski Rower Miejski

Miasto Wrocław jako jedno z pierwszych miast w Polsce uruchomiło sieć wypożyczalni rowerów miejskich, obsługiwanych przez firmę Nextbike (www.nextbike.pl). W chwili obecnej we Wrocławiu istnieje 36 stacji rowerowych, a liczba wypożyczeń w 2012 r. wyniosła 160 tys. Wrocławski Rower Miejski wraz z rozbudową systemu ścieżek rowerowych to ważny element strategii transportowej miasta. 

wrm_3a