Innowacyjność

W ostatnich latach Wrocław stał się największym ośrodkiem badań i rozwoju w Polsce, a liczba dedykowanych centrów B&R rośnie każdego roku. Ponad 18 firmowych centrów B&R, obecność 5 niezależnych centrów badawczych, na czele z EIT+, ogromny potencjał badawczy Politechniki Wrocławskiej oraz ścisła współpraca z ośrodkami badawczymi na całym świecie tworzą bazę do zaawansowanych badań i rozwoju innowacji.

Wrocławskie firmy wspierane przez instytucje okołobiznesowe biorą udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniach nowych technologii na całym świecie, szczególnie w dziedzinie informatyki, biotechnologii, nanotechnologii, czy medycyny.

Jedną z najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za rozwój i wspieranie innowacji jest Politechnika Wrocławska. Dzięki odpowiedniemu zapleczu infrastrukturalnemu oraz wiedzy badawczej, Politechnika Wrocławska jest instytucją zgłaszającą najwięcej wniosków patentowych, a jej pracownicy są członkami międzynarodowych zespołów badawczych. W 2003 roku Politechnika Wrocławska uzyskała odznaczenie honorowe „Za zasługi dla wynalazczości”.

Wrocław jest jednocześnie ważnym ośrodkiem przemysłu kreatywnego, przede wszystkim w obszarze grafiki i animacji komputerowych, systemów informatycznych, czy aplikacji mobilnych. Firmy zrzeszone w klastrze Creativro to czołowi polscy producenci oprogramowania na urządzenia mobilne, gier i elementów portali społecznościowych.

Dowiedz się więcej o innowacyjności we Wrocławiu: