Kierunki innowacji

Wrocław stał się liderem rynku badań i rozwoju w Polsce, będąc jednocześnie zagłębiem innowacji w dziedzinie nowych technologii i usług kreatywnych. Na rozwój oprogramowania i usług IT we Wrocławiu postawiły nie tylko wielkie koncerny międzynarodowe, ale także firmy polskie z sektora MŚP. Wspólne działania w klastrze kreatywnym „Creativro” pozwoliły małym firmom zdobywać duże kontrakty w Polsce i za granicą, a duża pula uzdolnionych pracowników skłoniła globalne firmy do założenia centrów rozwoju właśnie we Wrocławiu.

Poza branżą informatyczną, innowacyjne produkty i technologie rozwijane są również w dziedzinach:

  • biotechnologii
  • nanotechnologii
  • inżynierii medycznej
  • inżynierii energetycznej
  • klimatologii.