Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kampus PraczeKampus Pracze – Fot. Marcin Witkowski

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 

Centrum naukowo-badawcze i przestrzeń dla innowacji

Budowa gospodarki opartej na wiedzy i sprzyjanie rozwojowi innowacji – to zadania, które stoją przed europejskimi miastami, regionami i państwami. Wrocław także stanął do wyścigu o to, aby stać się ważnym węzłem innowacyjności na Starym Kontynencie. Łączeniem możliwości świata nauki z potrzebami świata biznesu zajmuje się Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Jest to innowacyjne centrum akademicko-biznesowe, prowadzące badania naukowe o dużym potencjale komercjalizacji uzyskanych wyników badań. Tym samym jednoczy kreatywnych ludzi ze świata wrocławskiej (ale nie tylko) nauki, innowacyjnego biznesu i regionalnej administracji. Udziałowcami spółki są Gmina Wrocław i wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

Lokalizacja EIT+

Siedziba Centrum znajduje się w Kampusie Pracze na Praczach Odrzańskich, który jest priorytetową inwestycją naukowo-technologiczną we Wrocławiu. Kampus zajmuje teren 27 ha. Położony jest 13 km od centrum miasta w pobliżu obwodnicy autostradowej, lotniska oraz nowego Stadionu Miejskiego. Dysponuje budynkami o unikalnej architekturze, terenem przeznaczonym pod nowe inwestycje oraz częścią parkową przeznaczoną na wypoczynek.

Działania i projekty EIT+

Centrum koncentruje się przede wszystkim na najbardziej rozwojowych dziedzinach pod względem zapotrzebowania rynku oraz potencjału intelektualnego zatrudnianych zespołów badawczych. Są to: biotechnologia, medycyna, nanotechnologia, telekomunikacja oraz energetyka. Do tej pory EIT+ zostało dofinansowane środkami z Unii Europejskiej w wysokości prawie miliarda złotych. Z tych pieniędzy tworzy centrum akademicko-biznesowe, buduje niezbędną infrastrukturę badawczą i znakomicie wyposażone laboratoria, prowadzi interdyscyplinarne prace badawcze m.in. w ramach projektów NanoMat („Wykorzystywanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”) i BioMed („Biotechnologie i Zaawansowane Technologie Medyczne ”) oraz wspiera przemysł będąc pomostem dla poszukiwania atrakcyjnych rynkowo i społecznie rozwiązań.

 

 

laboratorium mikroskopii elektronowej

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Fot. Marcin Witkowski

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ angażuje się również w międzynarodowe projekty dotyczące klimatu i energii. Wysokiej klasy specjaliści prowadzą w tym zakresie szeroko zakrojoną współpracę z europejską organizacją Climate-KIC, będącą jedną ze Wspólnot Innowacji i Wiedzy działającą w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wdrożyło na Dolnym Śląsku szereg projektów pod egidą Climate-KIC. Wiele z nich miało charakter pilotażowy, jak międzynarodowy program praktyk Pioneers into Practice czy Pioneer Cities, w ramach którego rozwijana jest sieć innowacji w zakresie energetyki, budownictwa i transportu, które można wdrożyć w miastach Europy. Eksperci pracują również nad kolejnymi inicjatywami w zakresie klimatu i energii. Wszystko w ramach Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji (RIC), której dolnośląskim koordynatorem jest właśnie Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Wysoce priorytetowym zadaniem realizowanym przez Wrocławskie Centrum Badań jest projekt Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB). To największa inwestycja infrastrukturalna w obszarze sektora B+R w Polsce. Jej efektem ma być powstanie sieci ponad 60 specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych w obszarze nanotechnologii i biotechnologii o powierzchni około 23,5 tysiąca m2. Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną, unikatową w skali kraju aparaturę niezbędną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyższych standardów systemów jakości. Centrum będzie oferowało m.in. powierzchnie laboratoryjne pod wynajem, typu "open space", które będą przeznaczone dla zewnętrznych zespołów badawczych. Projekt DCMiB charakteryzuje najwyższa jakość. Wszystko po to, by nasze pomieszczenia spełniały, międzynarodowe standardy laboratoriów badawczych, pomiarowych i technologicznych. Dzięki powstałej infrastrukturze laboratoryjnej zostanie zapewniony i osiągnięty:

 • otwarły dostęp do aparatury dla środowiska naukowego i biznesowego na zasadach rynkowych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych;
 • usługi laboratoryjne realizowane w najnowocześniejszych warunkach na zlecenie organizacji gospodarczych i innych jednostek badawczych;
 • efektywne wykorzystanie wybudowanej w ramach projektu infrastruktury laboratoryjnej, uzyskując status nowoczesnego ośrodka badawczego o międzynarodowych standardach.

Sukces!

W czerwcu 2013 r. został oficjalnie zaprezentowany pierwszy kompleksowo wyremontowany budynek laboratoryjny, oznaczony jako 1BC. Będzie on siedzibą laboratoriów bio- i nanotechnologicznych,  a naukowcy zyskają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt badawczy i ponad 1,5 tys. m. kw. powierzchni laboratoryjnej.

Standardy działania Centrum zapewniające powodzenie działań i projektów:

 • Wytwarzanie unikalnej własności intelektualnej i oferowanie jej na rynku w procesie komercjalizacji;
 • Prowadzenie badań na zlecenie;
 • Realizacja współfinansowanych projektów z przemysłem w ramach Forum Academia2Business;
 • Licencjonowanie IP (Intelectual Property – Własność Intelektualna);
 • Wynajem laboratoriów (krótko- i długoterminowo);
 • Stałe poszukiwanie gniazd innowacji, budowa i rozwój spółek technologicznych (Start-up technologiczny);
 • Ubieganie się o granty;
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów i staży;
 • Rozwijanie miejsca konstruktywnego dialogu z przemysłem i działań na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

 

laboratorium spektrometrii mas

Laboratorium Spektrometrii Mas, Fot. Marcin Witkowski

 

Bogata oferta Centrum:

 • Realizacja usług badawczych realizowanych w ramach czterech obszarów: biotechnologii
  i technologii medycznych, nanotechnologii i nowoczesnych materiałów, teleinformatyki oraz klimatu i energii;
 • Doradztwo naukowo-technologiczne;
 • Wsparcie przy zakładaniu spółek technologicznych;
 • Ekspertyzy badawcze i baza naukowców z różnych dziedzin nauki;
 • Współpraca dotycząca projektów współfinansowanych;
 • Wynajem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego;
 • Zarządzanie własnością intelektualną;
 • Możliwość osadzenia swojego centrum R&D na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+;
 • Pomoc w zlokalizowaniu inwestycji na terenach okalających Wrocławskie Centrum Badań EIT+ i przeznaczonych przez Miasto Wrocław na innowacyjną działalność produkcyjną R&D.

 

 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
tel.: +48 71 720 16 01
fax: +48 71 720 16 00
e-mail: biuro@eitplus.pl

www.eitplus.pl