Współpraca nauki z przemysłem

Wyższe szkoły we Wrocławiu coraz częściej nawiązują współpracę ze światem biznesu. Współpraca ta pozwala z jednej strony na dostosowanie programów nauczania do wymogów rynku pracy, dzięki czemu przedsiębiorstwa zyskują dobrze przygotowanych do pracy młodych pracowników. Z drugiej natomiast polega na podejmowaniu wspólnych projektów w oparciu o bazę techniczną firm i zaplecze naukowe uczelni.

W celu sprawniejszej współpracy między wrocławskimi uczelniami a biznesem, na Dolnym Śląsku uruchomiony został Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT), którego pracownicy zajmują się usprawnieniem relacji między szkołami a przedsiębiorstwami w zakresie przepływu informacji i technologii. Ma on przyczyniać się do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionu Dolnego Śląska.

Przykładowe umowy dotyczące wzajemnej relacji nauka:

 • Uniwersytet Wrocławski: Haco-Lek S.A. i Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome

Cel współpracy: polepszenie innowacyjności w branży chemicznej i biotechnologicznej, poprzez m.in. wspólne uczestnictwo w programach badawczo-rozwojowych, współpracę w zakresie usług doradztwa technologicznego, upowszechnianie wyników osiągniętych na podstawie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, wspólne działania zmierzające do wdrożenia w praktyce wyników tych prac, współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich i doktoranckich oraz dostosowanie programu edukacyjnego do realiów rynku pracy.

 • Politechnika Wrocławska: Volvo

Cel współpracy: transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy dwiema instytucjami oraz stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju zarówno dla firmy jak i studentów. Obie instytucje będą wspólnie inicjować badania naukowe oraz realizować różnorodne projekty w oparciu o bazę techniczną firmy i zaplecze naukowe Uczelni. Volvo Polska aktywnie włącza się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich, organizując dla studentów staże i praktyki.

 • Uniwersytet Ekonomiczny: IBM Global Services Delivery Centre Polska

Cel współpracy: wspólne opracowanie programów studiów, realizacja praktyk i staży studenckich, udział pracowników IBM w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także realizacja wspólnych przedsięwzięć, takich jak np. organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, wykładach otwartych, spotkaniach panelowych, seminariach. Kontynuowane będą także sprawdzone już projekty w ramach Forum Edukacji Biznesowej i Akademii Talentów. Praktycznym przykładem realizacji wspólnych inicjatyw są dwa programy studiów podyplomowych: Kierownik zespołu (team leader) i Project management, których pierwsza edycja rozpocznie się w roku akademickim  2013/2014 (rekrutacja trwa już od 7 maja). Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi uzyskanie oprócz świadectwa uczelni także certyfikatu IBM Corporate Readiness Certificate.

Inne ważne umowy i porozumienia:

 • trójstronne porozumienie o współpracy Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Bankiem Zachodnim WBK oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą
 • umowa pomiędzy Międzynarodową Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu a Volvo
 • umowa pomiędzy Politechniką Wrocławską,  Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Sitech Sp. z o.o
 • umowa pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu i Hotelem Mercure Panorama we Wrocławiu
 • umowa pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Wrocławskim i HP

Centra badawcze

 • W ramach Politechniki Wrocławskiej:
 • Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii
 • Centrum Inżynierii Biomedycznej
 • Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych
 • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 • Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
 • Centrum im. Hugona Steinhausa
 • W ramach Uniwersytetu Wrocławskiego:
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
 • Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kierunki zamawiane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2008 ustanowiło listę kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Studenci, którzy studiują te kierunki mają wiele dodatkowych możliwości rozwoju, m.in.: uczestniczą w płatnych stażach, wyjazdach zagranicznych, stażach tematycznych, treningach oraz dodatkowych zajęciach.

Lista kierunków zamawianych na czołowych uczelniach wrocławskich:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Matematyki i Informatyki

kierunek: Informatyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

kierunek: Analityka gospodarcza

 • Politechnika Wrocławska
 • Wydział Mechaniczny

kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Wydział Mechaniczny

kierunki: Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika

 • Wydział Elektroniki

kierunek: Automatyka i Robotyka

 • Wydział Elektroniki

kierunek: Informatyka

 • Wydział Informatyki i Zarządzania

kierunki: Informatyka oraz Inżynieria Systemów

Klastry

Inną formą współpracy uczelni wrocławskich z gospodarką są porozumienia (tzn. klastry – kooperacja nauka
i biznes) zawarte między uczelnią a przedsiębiorstwami, pod hasłami: innowacyjność, współpraca, efektywność. Tworzy się je aby zapewnić firmom wchodzącym przewagę nad firmami konkurencyjnymi poprzez dostęp do nowych technologii w oparciu o instytuty badawcze, udział w pracy uczelni wyższych, poparcie współpracujących instytucji lokalnych, samorządów oraz innych firm wchodzących w skład danego klastra.

Uniwersytet Wrocławski wspiera:

 • Śląski klaster ECO-Energia
 • Klaster BioSilesia

Politechnika Wrocławska wspiera:

 • Innowacyjny Klaster Generacji i Użytkowania Energii w Mega i Nano skali.

Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny oraz Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych współpracują z klastrem:

 • Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych.

 

We Wrocławiu istnieje wiele ośrodków naukowo-badawczych ściśle współpracujących z przedsiębiorstwami. Oprócz ośrodków uczelnianych, swoje laboratoria i sprzęt udostępniają firmom wyspecjalizowane centra badawcze. Poniżej znajduje się lista największych ośrodków badań i rozwoju we Wrocławiu, współpracujących z biznesem.

Wrocławskie Centrum Badań i Rozwoju EIT+
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
Wrocławskie Centrum Badań i Rozwoju jest unikalnym przedsięwzięciem łączącym badawczo-naukowy potencjał dolnośląskiego środowiska akademickiego. Warte ponad 320 mln € centrum jest największym tego typu ośrodkiem w Polsce, udostępniającym swoje laboratoria, sprzęt I możliwości badawcze przystosowane do przeprowadzania najbardziej zaawansowanych projektów naukowych. Akcjonariuszami EIT+ są największe wrocławskie uczelnie oraz gmina Wrocław.  Czytaj więcej na www.eitplus.pl

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Politechnika Wrocławska jest największą uczelnią techniczną w naszym regionie I jedną z największych w Polsce. PWr posiada nowoczesne laboratoria, które udostępnia przedsiębiorcom. 12 dedykowanych laboratoriów I 6 ośrodków badawczych wyposażonych jest najnowocześniejszy sprzęt pozwalający na prowadzenie zaawansowanych badań I analiz.

www.pwr.wroc.pl

 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT)

ul. Smoluchowskiego 48

50-372 Wrocław

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) powstało w 1995r. jako wspólna inicjatywa Politechniki Wrocławskiej, Politechniki w Stuttgarcie oraz Politechniki Londyńskiej, uzupełniając lukę pomiędzy środowiskiem akademickim, a biznesem. WCTT wspiera innowacje w przemyśle i pełni role Regionalnego Punktu Kontaktowego europejskich programów badawczych. www.wctt.pl

 

Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

ul. Muchoborska 18

54-424 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny jest siedzibą innowacyjnych przedsiębiorstw i świadczy usługi badawcze. W 2009r. WPT podpisał umowę na stworzenie kompleksu biurowego i zaplecza badawczego „Innopolis Wrocław”, w którym innowacyjne firmy będą mogły przeprowadzać badania, projekty, eksperymenty oraz działania implementacyjne i produkcyjne. www.technologpark.pl

 

Dolnośląski Park Innowacji I Nauki

ul. Wystawowa 1

51-618 Wrocław

Dolnośląski Park innowacji I Nauki jest instytucją okołobiznesową, którego głównym celem jest komercjalizacja badań naukowych. DPIiN zajmuje się problemami innowacyjnych rozwiązań i technologii, i ich implementacji w dolnośląskich firmach. www.dpin.pl

Partnerem sekcji jest firma HRK       HRK_jpg