Obcokrajowcy we Wrocławiu

Wrocław to jedno z najbardziej dynamicznych kosmopolitycznych centrów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako stolica województwa dolnośląskiego i czwarte największe miasto w Polsce nadodrzańska metropolia jest silnym ośrodkiem gospodarczym, akademickim i kulturowym. Z oficjalnych danych Urzędu Statystycznego wynika, że we Wrocławiu zarejestrowanych jest ponad 4000 obcokrajowców, natomiast w rzeczywistości liczba ta jest znaczenie większa a tendencja jest rosnąca. W roku 2013 media często wspominały o przyjeździe do Wrocławia i rozpoczęciu pracy przez liczną grupę Włochów, Hiszpanów czy przedstawicieli innych narodowości, w znanych międzynarodowych korporacjach  ulokowanych w mieście.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zagranicznej społeczności Wrocławia, władze miasta zainicjowały utworzenie Międzynarodowego Klubu Przyjaciół Wrocławia – International Friends of Wrocław (I.F.W.). Klub jest swego rodzaju siecią wsparcia dla obcokrajowców (oraz ich rodzin), którzy pracują  i mieszkają we Wrocławiu. Członkowie spotykają się regularnie w lokalu udostępnionym przez władze miasta już od roku 2004. Jest to niezastąpione miejsce jeśli chodzi o nawiązywanie nowych znajomości, ale przede wszystkim można tu uzyskać cenne informacje,  które dopiero co przybyłym do Wrocławia cudzoziemcom znacznie ułatwią proces osiedlenia się. Aktywność klubu i jego kalendarz wydarzeń uzależnione są w dużej mierze od priorytetów i zobowiązań jego członków. Jednak  w każdą środę około godz. 10:30 można wstąpić do klubu na spotkanie przy kawie. Przesłanie I.F.W. do nowo przybyłych do miasta obcokrajowców jest proste:  Nie jesteś tu sam!

International Friends of Wroclaw to nie jedyna inicjatywa lokalnych władz miejskich.  Kolejny projekt  stworzony z myślą o cudzoziemcach mieszkających we Wrocławiu, którzy spotykają się z codziennymi wyzwaniami różnego rodzaju to Infolink*.  Pracownicy i wolontariusze pomagają w rozwiązaniu kwestii prawnych, biznesowych, pomogą w sprawach bytowych oraz przekażą sugestie dotyczące  spędzania wolnego czasu. Informacje można uzyskać nie tylko w języku polskim czy angielskim, ale również w wielu innych. Na stronie internetowej www.infolink.wroclaw.pl można znaleźć wiele cennych informacji, a wszelkie pozostałe kwestie można przedyskutować telefonicznie lub osobiście w punkcie.  Przedstawiciele Infolinku z pewnością pomogą obcokrajowcom zintegrować się z wrocławskim multikulturowym społeczeństwem.

*punkt informacji dla obcokrajowców zlokalizowany w centrum miasta

Infolink logo