Struktura zatrudnienia

Najwięcej miejsc pracy w województwie dolnośląskim tworzą przemysł przetwórczy oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych. Zdecydowana większość aktywnych zawodowo mieszkańców województwa zatrudniona jest w sektorze prywatnym. W 2013 roku liczba osób pracujących w przemyśle stanowiła 25% zatrudnionych ogółem na Dolnym Śląsku. Pod względem zatrudnienia kobiety zdominowały następujące sekcje: opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja. Z kolei zdecydowaną przewagę mężczyzn można zaobserwować w budownictwie oraz transporcie i logistyce.

 

Źródło: Opracowanie własne HRK S.A. na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Absolwenci szkół wyższych swoją pierwszą pracę podejmują najczęściej w takich sektorach, jak: administracja i wsparcie, przemysł, informacja i komunikacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, sprzedaż i naprawa pojazdów. Z kolei osoby o najniższym stopniu wykształcenia znajdują zatrudnienie głównie w administracji i wsparciu, przemyśle oraz sprzedaży i naprawie pojazdów.

Do największych zagranicznych pracodawców na Dolnym Śląsku należą firmy LG Group, IBM, HP – Globalne Centrum Biznesowe, Volvo, Alstom, Whirlpool czy WABCO. We wrześniu 2013r. plany związane z utworzeniem nowego centrum dystrybucyjnego ogłosiła firma Amazon, deklarując zatrudnienie 2 000 pracowników do końca 2014 oraz kolejnych 2 000 pracowników do końca 2015r.

Do największych polskich pracodawców na Dolnym Śląsku należą: Grupa KGHM, Impel, PCC Rokita, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski.

Partnerem sekcji jest HRK_jpg