IT

Obraz1

 

Terminem IT określa się wiązkę branż powiązanych z technologiami informatycznymi. IT obejmuje więc produkcję hardware, produkcję software, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzanie danych i tworzenie baz danych oraz sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowania, a także edukację w zakresie technologii informatycznych. IT to branże wysokotechnologiczne, które obecnie warunkują sprawność działania prawie wszystkich tradycyjnych dziedzin gospodarki. 

*źródło: www.it.rsi.org.pl

Sektor IT jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki Wrocławia. W mieście działa ponad 350 firm informatycznych o różnym profilu, a miasto jest rozpoznawalne na informatycznej mapie Europy jako Polskie zagłębie usług IT.

 

 

Podział rynku IT we Wrocławiu*:

  • 8% – zarządzanie systemami – firmy IT związane z wdrażaniem, integracją oraz zarządzaniem systemami informatycznymi
  • 12% – Internet – firmy IT związane z działalnością w sieci Internet – dostawcy Internetu,  właściciele portali, agencje interaktywne
  • 14% – przemysł – firmy IT dostarczające urządzenia, podzespoły, części wykorzystujące przy produkcji zaawansowane technologie
  • 28% – informatyka – firmy IT związane z wytwarzaniem, testowaniem oraz dystrybucją oprogramowania na potrzeby własne i klientów
  • 38% – pozostałe – sumaryczny udział we wrocławskim rynku firm IT należących do pozostałych kategorii, tj. finanse, bankowość, outsourcing IT, szkolenia, komputery i sprzęt itp.

*źródło: portal www.wroclawit.pl