Autostrada z Berlina do Wrocławia będzie remontowana

Najbardziej wyboisty i znienawidzony przez kierowców fragment trasy A 18 z Berlina do Wrocławia ma zostać przebudowany. Zapowiada to Minister Infrastruktury. Najszybciej pierwszymi odcinkami nowej drogi pojedziemy w 2021 roku.

– To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo podjęło decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).
Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:

 • dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
 • modernizację węzłów autostradowych,
 • budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
 • budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt),
 • zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych,
 • ochronę dóbr kultury.
  Ogłoszenie postepowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

W 2007 r. dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.

Żródło: Ministerstwo Infrastruktury

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia