Krzyżowice-Małuszów- 52,3578 ha

dz. nr: 85/4 o pow. 12,1242ha, 85/5 o pow. 12,1349ha, 85/6 o pow. 14,4899, 85/7 o pow. 3,4233ha i 85/8 o pow. 10,1855ha – razem 52,3578ha

Strategic partners

Content matter experts

Contact

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Address

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Implementation and maintenance: Stermedia