Krzyżowice-Małuszów- 8,7076 ha

dz. nr 84/9 o pow. 0,0676ha, 69/4 o pow. 1,2270 i 64/12 o pow. 7,4130ha – razem 8,7076ha

Strategic partners

Content matter experts

Contact

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Address

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Implementation and maintenance: Stermedia