Milicz

Gmina Milicz położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, na pograniczu z Wielkopolską, w Dolinie Baryczy. Pod względem obszaru jest jedną z największych gmin w Polsce i liczy 435,6 km². Największym walorem gminy Milicz jest położenie na terenach czystych ekologicznie. Około 90% jej powierzchni wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Na terenie gminy Milicz znajdują się też trzy z pięciu kompleksów stawowych w ramach utworzonego w 1963 r. Rezerwatu Stawy Milickie. To wyjątkowe miejsce w skali Europy, gdzie znajduje swój azyl ponad 270 gatunków ptaków, wpisane na prestiżową listę Living Lakes i objęte Konwencją Ramsarską. Duża część tych terenów objęta jest też siecią Natura 2000.

Strona internetowa

Podstawowe dane

 • Populacja
  24 372 osób
 • Siła robocza
  14 890 osób
 • Populacja powiatu
  37 286 osób
 • Stopa bezrobocia powiatu
  11,2%

Najważniejsi inwestorzy

 • AGROPASZ MILICZ

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia