Konferencja: Wrocław Does Business

Wrocław Does Business to konferencja na temat perspektyw zawodowych w sektorze usług biznesowych i praktyczne warsztaty dla studentów. Spotkanie odbędzie się w środę, 20 kwietnia, w Instytucie Politologii UWr. Początek o godz. 11.15. Spotkanie jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

Działające we Wrocławiu polskie i międzynarodowe firmy z branży nowoczesnych usług biznesowych zatrudniają już około trzydziestu tysięcy osób. Sektor ten charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu, na którą składają się zarówno nowi inwestorzy, którzy każdego roku zasilają grono wrocławskich przedsiębiorstw, jak i ciągła ekspansja działalności firm dotychczas funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska.

– Zdecydowana większość pracowników centrów usług to osoby z wyższym wykształceniem. Dlatego też niezwykle istotne dla dalszego rozwoju branży we Wrocławiu jest wspieranie wszelkich działań, nakierowanych na przyciąganie do naszego miasta studentów i absolwentów, a także wspieranie wszelkich form współpracy przedsiębiorców z uczelniami, celem dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb biznesu oraz zwiększenia wśród studentów świadomości do co realnych potrzeb firm – mówi Łukasz Czajkowski, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w ARAW.

https://www.wroclaw.pl/konferencja-wroclaw-does-business

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia