M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM

W dniu 12 maja 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM. Wydarzenie to jest częścią warszawskiego konwentu M&A Worldwide Network. Organizatorami międzynarodowego spotkania są firmy JP Weber oraz Capital One Advisers, które w Polsce reprezentują sieć M&A Worldwide. Patronami wydarzenia zostali  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

W M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM uczestniczyć będą, reprezentujący blisko 40 krajów, bankierzy inwestycyjni zrzeszeni w sieci M&A Worldwide oraz zagraniczni inwestorzy. W gronie uczestników obecni będą również właściciele oraz kadra zarządzająca czołowych polskich przedsiębiorstw. Celem konferencji jest dyskusja nad globalnymi trendami w obszarze fuzji i przejęć oraz omówienie kluczowych aspektów transakcji transgranicznych. Spotkanie to będzie również idealną platformą do wymiany doświadczeń oraz pozyskania nowych relacji biznesowych.

Prelegentami konferencji będą zarówno osoby związane na co dzień z procesami transakcyjnymi, jak również przedsiębiorstwa, które osiągnęły szereg sukcesów na arenie międzynarodowej i w ramach Case Study od praktycznej strony opowiedzą o swoich projektach i przedsięwzięciach. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na forum będą:

  • GLOBALNE TRENDY M&A

Rozwój transakcji M&A w wybranych sektorach (motoryzacja i transport, IT, ochrona zdrowia, FMCG, energetyka i ekologia)

  • JAK SKUTECZNIE ZREALIZOWAĆ TRANSGRANICZNY PROJEKT PRZEJĘCIA SPÓŁKI?

Kluczowe czynniki sukcesu, wycena i aspekty due diligence, dobre praktyki M&A

  • ZNACZENIE ASPEKTÓW KULTUROWYCH W PROCESIE INTEGRACJI PO ZAMKNIĘCIU TRANSAKCJI

Jaki jest wpływ kultury na dalszy przebieg procesu?

Wydarzenie zwieńczone zostanie koktajlem networkingowym, podczas którego będzie można już indywidualnie kontynuować dyskusje, które mogą się okazać początkiem długotrwałych relacji biznesowych.

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia: https://forum.m-a-worldwide.com.pl Zgłoszenia można kierować również na adres E-mailowy:forum@m-a-worldwide.pl

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia