Saksońsko-Polski Dzień Innowacji

Saksońsko-Polski Dzień Innowacji łączy przedstawicieli przemysłu, jednostek badawczych i naukowych oraz specjalistów z zakresu transferu wiedzy i technologii w dziedzinie elektromobilności z Polski oraz Saksonii.

Celem inicjatywy jest skuteczne rozwijanie współpracy transgranicznej w dziedzinie badań i rozwoju, a także stworzenie platformy konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

Temat nadchodzącej edycji brzmi „ELEKTROMOBILNOŚĆ: SIECI F&T napędem dla innowacji“.

Podczas wydarzenia naukowcy zaprezentują swoje nowe rozwiązania i spostrzeżenia, firmy podyskutują o możliwościach i przeszkodach we wdrażaniu innowacji, zaś eksperci z zakresu transferu technologii wskażą przykłady skutecznie zrealizowanych przedsięwzięć. Wszystko przy wsparciu instytucji publicznych, w tym Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia z siedzibą we Wrocławiu.

Program

Dzień 1 – 21.09.2017 – Rozpoczęcie o 19:00

 • Powitanie
 • Słowo powitalne
 • Spotkanie wieczorne

Dzień 2 – 22.09.2017 – Rozpoczęcie o 9:00

 • 8:30 Rejestracja
 • 9:00 Powitanie
 • 9:40 Rozwój nowych modeli współpracy
  Możliwości finansowania w ramach programu EFRE
  Promowanie studenckich spółek typu Spin-Off
  FOREL – Otwarta platforma rozwoju zaawansowanych technologii lekkich systemów konstrukcyjnych dla przyszłych pojazdów elektrycznych
 • 10:40 Przerwa
 • 11:00 Budowa sieci w transferze technologii z uczelni i jednostek specjalizujących się w transferze
  Tworzenie oraz rozbudowa sieci klastrów technologicznych
  Komercjalizacja wiedzy, kształtowanie przyszłości
 • 12:00 Poszerzanie strategicznych kooperacji
  Fraunhofer Project Centre w ramach CAMT
  Saksoński Sojusz na rzecz technologii dla efektywnego wykorzystania materiałów i zasobów – AMARETO
 • 12:40 Przerwa obiadowa
 • 13:30 Współpraca pomiędzy nauką i przemysłem w regionach przygranicznych
  Możliwości finansowania w regionach przygranicznych
  InnoCoopPolSax – Wspieranie współpracy transgranicznej sprzyjającej innowacji w obszarze pogranicza polsko-saksońskiego
 • 14:10 Przerwa
 • 14:30 Platforma dla inicjacji oraz finansowania wspólnych przedsięwzięć
  Wrap up: „Nowa Platforma dla efektywnego transferu technologii“
 • 15:00 Zakończenie Dnia Innowacji
 • 15:30 Otwarcie wystawy naukowej Dresden Concept na Placu Solnym we Wrocławiu

Szczegóły na stronie www

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia