Uniwersyteckie wyróżnienia w Święto Wrocławskiej Nauki

Prof. Oskar Malte, brazylijski chemik, który od wielu lat współpracuje z wrocławskimi uczonymi, został doktorem honoris causa Uniwersytetu. W Oratorium Marianum medale i nagrody odebrali także wykładowcy Uniwersytetu, dyplomaci i prezydent Wrocławia

15 listopada 1945 r. prof. Kazimierz Idaszewski wystąpił przed grupą przyszłych inżynierów. Na pamiątkę pierwszego po wojnie wykładu akademickiego organizowane jest Święto Wrocławskiej Nauki. Rano przedstawiciele władz miasta i uczelni złożyli kwiaty pod Pomnikiem Profesorów Lwowskich.

Głównym akordem święta na Uniwersytecie Wrocławskim była uroczystość w Oratorium Marianum. Najpierw medale i odznaczenia państwowe i resortowe odebrało kilkudziesięciu wykładowców uniwersyteckich. Następnie rektor uczelni, prof. Adam Jezierski, życzył im wielu publikacji „Nature”, jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie.

Dyplom doktora honoris causa odebrał brazylijski uczony, chemik specjalizujący się w badaniach nad lantanowcami, prof. Oskar Malta związany z Uniwersytetem w Pernambuco.

Miasto księżnej Jadwigi

Podczas uroczystości wręczono Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej. To wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę Polski i Niemiec.

W tym roku wyróżniono nim dwóch dyplomatów. Rüdiger von Fritsch to wieloletni ambasador Niemiec w Polsce, polityk. W liście do uczestników uroczystości obecny ambasador RFN w Rosji wyznał, że wierzy, że zmiany na lepsze między Polakami a Niemcami są możliwe.

Drugim laureatem Nagrody jest Janusz Reiter, były przedstawiciel Polski w Berlinie i Waszyngtonie, gorący orędownik porozumienia polsko-niemieckiego. Dyplomata w swoim wystąpieniu kilka razy mówił o obowiązku ciągłej pracy nad utrwalaniem i pogłębianiem współpracy Polski i Niemiec.

Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorowano Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia. W laudacji rektor prof. Jezierski wymienił osiągnięcia naukowe i doświadczenie akademickiego prezydenta miasta – doktora filozofii.

Medal Uniwersytetu odebrał także prof. Jerzy Lukierski. Wybitny uczony, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego jest twórcą wrocławskiej szkoły fizyki teoretycznej. Prof. Lukierski to także autor tzw. teorii deformacji kwantowych, laureat nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie, najważniejszego polskiego wyróżnienia dla fizyków.

Nagrody środowiska akademickiego, miejskie stypendia dla doktorantów, nominacje dla nowych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów

KRUWiO na posiedzeniu 18 maja br. podjęło uchwałę o przyznaniu swojej dorocznej nagrody za szczególne działania na rzecz środowiska studenckiego prof. Kazmierzowi Orzechowskiemu, chemikowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, środowiskowemu koordynatorowi ośmiu Dolnośląskich Festiwali Nauki, dziś honorowemu członkowi Rady Programowej DFN-u. Wręczenie nagrody było kolejnym punktem uroczystości w Oratorium Marianum. Laudację na cześć laureata wygłosił rektor UWr prof. Adam Jezierski.

Kolejna nagroda, im. prof. Józefa Dudka – za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego przypadła w tym roku mgr. Kazimierzowi Kowalowi. Laudację wygłosił wiceprzewodniczący KRUWiO prof. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Prof. Tadeusz Luty, członek Rady Społecznej przy Prezydencie Wrocławia, przedstawił laureatów funduszu stypendialnego, ustanowionego przez miasto, za rok 2017, którym stosowne dyplomy wręczył wiceprezydent Wojciech Adamski.

W tym roku wpłynęło blisko 300 zgłoszeń do funduszu, z których wyłoniono 18 laureatów, przyznano także wyróżnienia w poszczególnych „kategoriach”. Wysokość stypendium to 2 tys. zł, które stypendysta doktorant dostaje przez 9 mięsiecy.

15 listopada Akademia Młodych Ucznych i Artystów przyjęła również w swoje szeregi ośmioro nowych członków – wybitnych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, już doktorów i doktorów habilitowanych. Akty nominacyjne wręczył im wiceprezydent Wojciech Adamski.

Źródło: wroclaw.pl

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia