V edycja programu Mozart

Miasto, po raz kolejny, wychodzi ze swoją ofertą do aktywnych naukowców i przedsiębiorców, którzy jako partnerstwa naukowo-biznesowe mogą składać wnioski o wsparcie finansowe dla swoich projektów. Partnerstwa, których propozycje zostaną ocenione przez Miasto najwyżej, otrzymają z budżetu miejskiego dofinansowanie.

Program stanowi wsparcie finansowe dla partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12) i będzie realizowany do 2018 r.

Dotąd, w ramach Programu, sfinansowanych zostało już 107 projektów realizowanych przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Łączna kwota dofinansowania partnerstw przekroczyła 4 mln zł. Były to projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, które jednocześnie miały pozytywny wpływ na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych.

 W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU:

Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;

projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy (z opcją wydłużenia czasu trwania projektu partnerstwa);

zgodnie z zapisami programu kwota dofinansowania  ze strony budżetu Miasta (wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 brutto/mies. – dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną firmom;

dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie  przede wszystkich nowych produktów i usług;

wartością dodaną składanych aplikacji będzie zaprezentowanie wpływu rezultatów projektu na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwości kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.
Więcej informacji na stronie: https://wca-beta.wroclaw.pl/edycja-v-programu-mozart

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia