Doing Business

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą wiąże się z wieloma ryzykami, których można uniknąć, jeśli lepiej zrozumie się lokalne uwarunkowania i zasady regulujące prowadzenie biznesu.  Polskie środowisko ekonomiczne i prawne cechuje się wysokim poziomem stabilności, bazuje na systemie kontynentalnym i jest wysoce zgodne z przepisami Unii Europejskiej, jednak nadal posiada wiele specyficznych cech różniących je od innych krajów i niekiedy trudnych do zrozumienia dla zagranicznych inwestorów.

Mamy nadzieję, że podstawowe informacje dotyczące prowadzenia działalności przygotowane przez zespół Invest in Wroclaw, prezentowane w tym dziale, pomogą Państwu zapoznać się z kluczowymi tematami, ważnymi z punktu widzenia inwestowania w Polsce, takimi jak aspekty prawno-podatkowe, proces inwestycyjny, zachęty inwestycyjne oraz transakcje związane z fuzjami i przejęciami.

Jeżeli chcą Państwo poznać bardziej szczegółowe informacje w jakiejkolwiek z dziedzin, prosimy pobrać naszą broszurę Doing Business in Poland lub skontaktować się z nami osobiście.