26556244040_5a588c8e39_z

Gospodarka oparta na innowacji – raport kondycji sektora B+R

Wrocław to wiodące w Polsce centrum innowacji, silny ośrodek akademicki, miasto o największej w kraju ilości centrów badawczo – rozwojowych firm krajowych i globalnych, lider w dziedzinie zgłoszeń patentowych. Co stanowi o tak mocnej pozycji Wrocławia i Dolnego Śląska? Jaki jest potencjał regionalnej infrastruktury badawczo – rozwojowej? Jaka jest kondycja i potrzeby przedsiębiorców, realizujących projekty badawczo rozwojowe?

Na te pytania odpowiada raport „Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej” przygotowany przez PWC, Antal  i Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA. Publikacja zostanie zaprezentowana podczas konferencji, która odbędzie się 10 maja  na Politechnice Wrocławskiej. Podczas spotkania przedstawiciele świata nauki i biznesu będą dyskutować o kondycji sektora badawczo-rozwojowego w aglomeracji wrocławskiej. 

Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem koniecznym dla trwałego rozwoju gospodarczego Polski oraz zwiększenia znaczenia naszego kraju w globalnym łańcuchu wartości. Liczne i prestiżowe uczelnie, znaczna liczba jednostek o charakterze badawczym zlokalizowanych w aglomeracji oraz różnorodność reprezentowanych przez nie specjalizacji badawczo – rozwojowych sprawia, że Wrocław ma do zaoferowania biznesowi bardzo szeroką i kompleksową ofertę w zakresie innowacji i projektów B+R. Stolica Dolnego Śląska, ma potencjał aby stać się jednym z silników długofalowego rozwoju innowacji w Polsce.

Aby móc dalej rosnąć musimy poznać swoje możliwości i potrzeby w zakresie tworzenia innowacji.  Krokiem w tę stronę, mam nadzieję, będzie niniejszy raport – wypowiada się we wstępie do raportu pan Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia – Wierzę, że uda nam się stworzyć nowoczesną, opartą na zaawansowanych technologiach, gwarantującą długookresowy wzrost gospodarkę, czyniąc Wrocław głównym ośrodkiem innowacyjności w Polsce.

Raport „Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie, dotyczące sfery badawczo-rozwojowej w regionie aglomeracji wrocławskiej. Zawarte w publikacji dane obejmują podsumowanie najważniejszych atutów miasta, zestawienie najważniejszych inwestycji, kompendium infrastruktury badawczo – rozwojowej Wrocławia oraz wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie. Raport skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz potencjalnych inwestorów.

W konferencji poświęconej przedstawieniu raportu udział weźmie blisko 100 przedstawicieli świata akademickiego, instytucji badawczo – rozwojowych, biznesu oraz lokalnych władz. Po prezentacji opracowania odbędzie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział reprezentanci świata nauki i biznesu. Będą debatować nad kondycją sektora B+R w aglomeracji wrocławskiej oraz rozwojem współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami.

Konferencja jest organizowana przez autorów raportu we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

 

ORGANIZATORZY:

Antal działa w Polsce od 1996 i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Od 2013 roku jest częścią Grupy Kapitałowej Work Service S.A. Dzięki codziennym kontaktom zarówno z pracodawcami, jak i kandydatami Antal dysponuje najlepszymi informacjami na temat obecnych na rynku pracy trendów. W celu jeszcze większego pogłębienia tej wiedzy regularnie prowadzi również badania rynku pracy.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze, w tym: audytu i doradztwa księgowego, doradztwa podatkowego, prawnego biznesowego, zarządzania ryzykiem, transakcyjnego oraz w zakresie kapitału ludzkiego. Ważnym aspektem działalności PwC w Polsce są innowacje oraz badania i rozwój, w obszarze których funkcjonuje dedykowany zespół Innowacji i B+R, Dotacji i ulg.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) powstała w 2006 roku jako publiczna spółka non-profit, w całości należąca do samorządów, odpowiedzialna za promocję gospodarczą regionu oraz pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. W 2013 roku zainicjowała projekt Invest In Wroclaw w celu umacniania silnej marki miasta także poprzez użycie kanałów wirtualnych i wsparcie topowych ekspertów. ARAW zapewnia także kompleksową opiekę poinwestycyjną zagranicznym firmom, umożliwia im kontakty z polskimi spółkami oraz stanowi wsparcie dla ekosystemu wrocławskich start-upów oraz polskich firm technologicznych. ARAW szczególnie mocno angażuje się w projekty zaawansowane technologicznie: centra badawczorozwojowe, KPO, przemysł 4.0. W czasie 10 lat ARAW z sukcesem wsparła ponad 200 projektów inwestycyjnych we Wrocławiu i okolicach, co przyczyniło się do utworzenia ponad 85 000 miejsc pracy.

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową. Centrum podlega Prorektorowi ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji.

Konferencja odbędzie się 10 maja 2017 r. w sali 007, bud. D-21 Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej  na Politechnice Wrocławskiej, Plac Grunwaldzki 11, Wrocław.

 

Program spotkania:

15:00 otwarcie konferencji

15:15 prezentacja raportu

16:00 panel dyskusyjny

17:00 poczęstunek i networking

 

###

Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres: magdalena.wypych@araw.pl

Partnerzy strategiczni

p-st-04
p-st-02
p-st-01

Partnerzy merytoryczni

WSSE_organizator

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia