Rynek pracy

Wrocławski rynek pracy jest jednym z najlepiej zbalansowanych i rozwijających się rynków w Polsce. Realizowane w ostatniej dekadzie inwestycje zagraniczne oraz rozwój rodzimych przedsiębiorstw sprawiają, że stopa bezrobocia w aglomeracji wrocławskiej wynosi niewiele ponad 5%, średnie wynagrodzenie przekracza średnią krajową, a nowi pracownicy poszukiwani są na wszystkich szczeblach w wielu różnorodnych branżach – od centrów badawczych i nowoczesnych usług po produkcję i logistykę.

Zgodnie z danymi ABSL-u (Związek Liderów Usług Biznesowych w Polsce) od stycznia 2012 roku do maja 2013 w sektorze nowoczesnych usług biznesowych powstało we Wrocławiu  ponad 5,5 tys. nowych miejsc pracy. Zagraniczne korporacje wybierają Wrocław, bo widzą, że ci, którzy zainwestowali tu kilka lat temu, rozwijają swoje oddziały i rekrutują kolejnych pracowników. Tylko w ostatnich miesiącach we Wrocławiu swoje siedziby otworzyły firmy Luxoft, Qiagen, Becton Dickinson and Company. Dołączyły tym samym do ponad 50 działających w mieście centrów usług outsourcingowych, usług wspólnych i centrów badawczo-rozwojowych, zatrudniających razem prawie 18,5 tys. osób. Stolica Dolnego Śląska to obecnie obok Krakowa i Warszawy najszybciej rozwijający się ośrodek nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. W całej Polsce w centrach nowoczesnych usług biznesowych pracuje obecnie ok. 110 tys. osób. Największe wzrosty zatrudnienia dotyczą Wrocławia i Krakowa, ale to w stolicy Dolnego Śląska swoje centra ulokowały do tej pory tak znane międzynarodowe korporacje, jak: Capgemini, Credit Suisse, Dolby, Ernst&Young, Google, HP, IBM, Nokia Solutions and Networks, Opera Software, Qatar Airways czy Tieto.

Więcej o wrocławskim rynku pracy przeczytacie Państwo w rozdziałach: