Płace

Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Polska należy wciąż do grupy krajów o najniższych kosztach pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce stanowi zaledwie 1/5 przeciętnego wynagrodzenia najlepiej opłacanych Duńczyków, 23% wynagrodzenia Irlandczyków, 1/3 wynagrodzenia Brytyjczyków czy Niemców i 40% wynagrodzenia Hiszpanów. Niskie koszty pracy to jednak nadal ważny atut dla inwestorów zagranicznych, jest to jeden z głównych czynników, które są brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji pod inwestycję.

wykres10

Wrocław na tle Polski

W marcu 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w Polsce wartość 4 017,8 PLN. W tym okresie najwyższy poziom wynagrodzeń odnotowano w województwach mazowieckim (5 107,2 PLN), pomorskim (4 159,5 PLN) oraz śląskim (4 073,7 PLN). Mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw, zarabiają średnio 3 841,4 PLN.

Poziom wynagrodzeń na terenie województwa jest bardzo zróżnicowany. Na najwyższe płace mogą liczyć mieszkańcy powiatu lubińskiego. Ten niewielki region na Dolnym Śląsku, z uwagi na prężnie działający przemysł miedziowy, osiąga najwyższy w Polsce wskaźnik przeciętnych wynagrodzeń. W 2012 roku wyniósł on aż 6,5 tys. PLN. Na terenie powiatu działa największe i najbogatsze przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź. Znajdują się tam również: Zakłady Górnicze Lubin oraz Huta Miedzi Cedynia w Orsku. Ponad 3 600 PLN zarabiają mieszkańcy Wrocławia oraz powiatu polkowickiego. Z kolei wynagrodzenia mieszkańców powiatu milickiego nie przekraczają 2 900 PLN, są zatem o 27% niższe niż płace we Wrocławiu.

W 2012 roku do grupy najlepiej opłacanych pracowników na Dolnym Śląsku należały osoby zatrudnione w podmiotach zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową (5 600 PLN brutto/ miesiąc) oraz informacją i komunikacją (5 182 PLN). Natomiast najniższe wynagrodzenia odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią, gdzie miesięczna płaca kształtowała się na poziomie około 2 200 PLN.

W porównaniu z innymi stolicami województw, Wrocław charakteryzuje się przeciętnymi kosztami pracy. Uzyskiwane tu wynagrodzenia odbiegają znacznie od liderów płacowych, takich jak Warszawa, Katowice czy Gdańsk. Przeciętne wynagrodzenia we Wrocławiu są także niższe niż w Poznaniu.

wroc.04.02

wroc.04.3

Najwyższe wynagrodzenie uzyskują osoby z tytułem magistra. We Wrocławiu zarabiają one aż o 1000 PLN więcej niż osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym oraz niepełnym wyższym oraz aż o 1800 PLN więcej osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej.

Na wysokość wynagrodzenia ma także wypływ ukończona uczelnia. W rankingu 15 uczelni, których absolwenci uzyskują najwyższe wynagrodzenia znalazły się 2 uczelnie wrocławskie – Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski. Świadczy to o tym, ze absolwenci wrocławskich uczelni są cenieni przez pracodawców.

Wynagrodzenia a znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych ma istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia. Firmy z kapitałem zagranicznym oferują wyższe wynagrodzenia niż firmy polskie. Z kolei położenie Dolnego Śląska blisko zachodniej granicy sprawia, że szczególnie cenieni są pracownicy władający w stopniu zaawansowanym językiem niemieckim. Znajomość tego języka procentuje wyższymi płacami niż znajomość języka angielskiego.

W centrach nowoczesnych usług biznesowych zlokalizowanych w Polsce klienci obsługiwani są głównie w języku angielskim, jednak od kandydatów coraz częściej oczekuje się także biegłej znajomości drugiego języka obcego. We Wrocławiu na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby znające języki niszowe, takie jak: holenderski, fiński, norweski, duński, szwedzki czy węgierski. Najmniej zarabiają osoby posługujące się wyłącznie językiem angielskim – na stanowisku specjalisty różnica w płacach pomiędzy osobą znającą język niszowy i posługującą się tylko językiem angielskim może wynieść nawet  1 700 PLN.

Wynagrodzenia – wybrane stanowiska i branże

W 2012 roku we Wrocławiu najlepiej opłacani byli pracownicy zatrudnieni w inżynierii mechanicznej – mediana wynagrodzeń wynosiła w tym sektorze 5 300 PLN. Na drugim miejscu plasowali się przedstawiciele sektora finansowego oraz zatrudnieni w inżynierii elektronicznej i elektronice z medianą wynagrodzeń na poziomie ok. 4 600 PLN. Dla porównania, w tym samym czasie pracownicy sektora chemicznego i farmaceutycznego otrzymywali wynagrodzenia aż o 41% niższe niż przedstawiciele wiodącej pod względem wynagrodzeń inżynierii mechanicznej.

Dodatkowe formy wynagrodzenia

Większość pracodawców oferuje pracownikom także bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. Jak wynika z Rynkowej Analizy Świadczeń Pozapłacowych[1] firmy HRM partners, na liście najczęściej oferowanych w Polsce świadczeń są:  

1.    świadczenia sportowe

 • oferuje je ok. 70% firm, z czego 50% decyduje się na świadczenia typu karta/ karnet Multisport
 • średni miesięczny koszt świadczenia to 70 PLN na pracownika
 • w 2/3 firm koszty świadczenia ponoszą solidarnie pracodawca i pracownik

2.    pożyczki firmowe

 • blisko 50% firm oferuje tego typu świadczenie, w zdecydowanej większości są to pożyczki nieoprocentowane lub oprocentowane poniżej inflacji
 • pożyczki są najczęściej przyznawane na cele mieszkaniowe, firmy  rzadko oferują pożyczki na cele konsumpcyjne lub inne
 • wysokość pożyczki mieści się w przedziale od 5 do 25 tys. PLN

3.    telefon komórkowy

 • świadczenie dostępne w większości firm
 • dostęp do świadczenia ma blisko 100% kadry zarządzającej i kierowniczej wyższego szczebla oraz pracowników działu sprzedaży i tylko ok. 50% kadry specjalistycznej i wsparcia z pozostałych obszarów
 • zwykle koszty świadczenia w całości pokrywa pracodawca, w części firm jest jednak prowadzona ewidencja rozmów prywatnych, których koszt pokrywany jest przez pracownika lub dzielony pomiędzy pracodawcę i pracownika

4.    wyjazdy integracyjne, incentive trips

 • oferowane przez 50% firm, w większości przypadków są to wyjazdy krajowe, w 20% zagraniczne
 • 15% firm daje możliwość udziału w tego typu wyjazdach współmałżonkom/partnerom pracowników

5.    samochody służbowe

 • świadczenie oferowane przez blisko 100% badanych firm, najczęściej dostępne dla członków zarządu (90%), kadry kierowniczej wyższego szczebla (85%), kierowników liniowych oraz reprezentantów handlowych (60%)
 • w przypadku zarządu oraz kadry kierowniczej świadczenie podkreśla status stanowiska, natomiast w przypadku kierowników liniowych oraz kadry specjalistycznej samochód służbowy jest narzędziem pracy

6.    opieka medyczna

 • świadczenie dostępne w blisko 80% badanych firm, bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem dostępności dla różnych grup pracowników, jak też zakresu oferowanych świadczeń
 • pracownicy na stanowiskach produkcyjnych, specjalistycznych oraz kadra kierownicza niższego szczebla mają zazwyczaj dostęp do podstawowych pakietów świadczeń, zarząd i kadra kierownicza wyższego szczebla –  do pakietów rozszerzonych oraz rodzinnych
 • najczęstszą formą świadczenia jest umowa z siecią placówek medycznych, rzadziej zdarzają się umowy z pojedynczymi placówkami lub tzw. ubezpieczenia medyczne
 • średnia wartość pakietu podstawowego to 65 PLN, rozszerzonego 130 PLN
 • zazwyczaj pracownicy obciążani są częścią kosztów związanych z dostępem do tego świadczenia

7.    szkolenia

 • prawie wszystkie firmy (ponad 90%) oferują pracownikom dostęp do szkoleń lub możliwość dokształcenia
 • głównie oferowane są szkolenia o charakterze specjalistycznym/technicznym, warsztaty umiejętności „miękkich” (komunikacja, asertywność), kursy językowe oraz studia wyższe i podyplomowe
 • koszty pokrywane są najczęściej przez pracodawcę lub w podziale (część pracownik, część firma)
 • w większości firm (60%) obowiązuje zasada zwrotu kosztów w przypadku odejścia pracownika w trakcie szkolenia lub krótko po jego zakończeniu (zwrot uzależniony jest od przepracowanego okresu)

8.     ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • funkcjonuje w 95% badanych firm
 • środki przeznaczane są zazwyczaj na zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej, aktywność sportową/ rekreacyjną pracowników, dofinansowanie wypoczynku, bony towarowe oraz bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe
 • dostęp do świadczeń uzależniony jest o przychodu w przeliczeniu na członka rodziny pracownika lub wysokości dochodu pracownika

W sektorze nowoczesnych usług biznesowych najczęściej oferowanym świadczeniem jest pakiet medyczny (88%). 85% pracodawców oferuje karty rabatowe typu Benefit, zaś 84% dofinansowanie kursów językowych. Coraz częściej firmy sięgają także po programy kafeteryjne, pozwalające pracownikom na  swobodny wybór świadczeń w ramach  kwoty wyznaczonej przez pracodawcę.

Dodatkowe świadczenia we Wrocławiu

Analiza ofert pracy w portalach rekrutacyjnych wskazuje, że wrocławscy pracodawcy najczęściej oferują swoim pracownikom: 

 • opiekę medyczną
 • szkolenia wstępne i językowe
 • kartę Multisport
 • ubezpieczenia grupowe
 • wyjazdy integracyjne

Wśród niestandardowych benefitów spotkać można:

 • masaże profilaktyczno-relaksacyjne w biurze
 • świeże owoce dla pracowników
 • możliwość skorzystania ze wsparcia profesjonalistów w przypadku pojawienia się problemów natury finansowej, prawnej
 • możliwość wzięcia wolnego czasu na wolontariat
 • dofinansowanie żłobków, przedszkoli oraz wyprawki szkolnej
 • możliwość zakupu produktów firmy w promocyjnych cenach

[1] Analiza przygotowana w grudniu 2012 roku na próbie 81 przedsiębiorstw.

 

Źródło: Raporty wynagrodzeń HRM partners.

Partnerem sekcji jest firma HRK       HRK_jpg