Maraton programistyczny „bankITup”

21 marca 2017

Maraton programistycznego – “bankITup” jest organizowany przez platformę ChallengeRocket.com i Bank Zachodni WBK we współpracy z Politechniką Wrocławską.

phpThumb_generated_thumbnailDo kogo  jest skierowane wydarzenie i na czym ono polega?

Różnych grup studentów – zespołów kreatywnych, naukowych i informatycznych. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie rozwiązania, przy pomocy dowolnej technologii, przedstawiającego bankowość przyszłości. Rozwiązaniem mogą być koncepcje pokazujące wizję funkcjonowania usług bankowych od strony konsumenckiej, pomysły pokazujące jak nowoczesne technologie mogą pomóc w skróceniu czasu realizacji czynności bankowych lub zwiększeniu efektywności pracy banków. Celem wydarzenia jest wykorzystanie innowacyjnego potencjału studentów w dziedzinie finansów.
Wydarzenie będzie odbywać się w formie konkursu.

Kiedy i gdzie?

Rekrutacja zespołów rozpoczyna się 17 marca. Główna część wydarzenia, 26-godzinny hackathon, odbędzie się w Strefie Kultury Studenckiej PWr 20-21 maja 2017 r.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wydarzenie jest pełne inspiracji, kreatywności i brainstromingu. Jest to niepowtarzalna możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia, natomiast zwycięski projekt otrzyma nagrodę pieniężną oraz możliwość realizacji pełnej wersji.

Szczegóły wydarzenia na stronie: www.challengerocket.com/pl/bankitup