Instytucje wsparcia biznesu

Międzynarodowe izby gospodarcze

Brytyjsko Polska Izba Handlowa – biuro we Wrocławiu

bpcc_new_logotype

Brytyjsko Polska Izba Handlowa to sieć polsko-brytyjskich kontaktów biznesowych. Ma na celu kojarzenie potencjalnych partnerów biznesowych i promowanie najlepszych praktyk w gospodarce i kulturze. Izba organizuje różnego rodzaju wydarzenia, które mają ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych. Zajmuje się również promowaniem i tworzeniem sieci przedsiębiorstw będących liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

ul. Legnicka 51-53
54-203 Wrocław

Ilona Chodorowska
Regional Director
Telefon: +48 71 733 13 75
Email: ilona.chodorowska@bpcc.org.pl

________________________________________________________________________________________________

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Biuro Regionalne we Wrocławiu

logo_ahk_polen

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)  jest największą bilateralną Izbą w Polsce i reprezentuje interesy ok. 1000 swoich członków. Izba działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych oraz kontaktów z władzami i innymi instytucjami. AHK organizuje liczne spotkania biznesowe, gwarantuje dostęp do cennych informacji oraz możliwość promowania swojego przedsiębiorstwa wśród pozostałych członków Izby.

Pl. Solny 20
50-063 Wrocław

Kierownik Biura Regionalnego
Iwona Makowiecka
tel. +48 71 79 48 335
imakowiecka(at)ahk.pl

________________________________________________________________________________________________

Amerykańska Izba Handlowa – biuro we Wrocławiu

AmCham logo

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce reprezentuje przedsiębiorstwa członkowskie, społeczność inwestorów ogółem i podkreśla pozytywną rolę biznesu i handlu w rozwoju państwa i społeczeństwa. Izba tworzy platformę komunikacji dla inwestorów, gdzie mogą oni identyfikować wspólne interesy i wymieniać się informacjami. Jej celem jest również rozwój i utrzymywanie bliskich relacji z polskimi władzami w celu bieżącego informowania członków o celach polskiego rządu i planowanych regulacji.

ul. Klecińska 125
54-424 Wrocław
tel: +48 071 354-8940
wroclaw@amcham.pl

________________________________________________________________________________________________

Skandynawsko-Polska Izba Handlowa – przedstawicielstwo we Wrocławiu

Izba działa na rzecz firm członkowskich prowadzących działalność biznesową w Polsce poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, reprezentowanie poglądów i interesów firm, a także pełni rolę platformy współpracy pomiędzy członkami SPCC oraz innymi oraganizacjimi i instytucjami. Dzięki bogatej sieci kontaktów, dużemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanemu personelowi SPCC świadczy usługi na rzecz polskich firm pragnących zdobyć podstawowe informacje o rynkach skandynawskich lub firm zainteresowanych znalezieniem partnerów biznesowych – producentów, dystrybutorów, klientów bezpośrednich –  w krajach skandynawskich. 

Przedstawiciel SPCC we Wrocławiu
Paweł Tenerowicz
Kancelaria Prawnicza Tenerowicz

www.tenerowicz.com.pl
ul. Cyprysowa 26
55-093 Kiełczów, Poland
tel.: +48 604 097 404
e-mail: ptenerowicz@tenerowicz.com.pl

________________________________________________________________________________________________

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa – przedstawicielstwo we Wrocławiu

cciip

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce jest niezależnym zrzeszeniem pracodawców działającym na rynku polskim, została utworzona w 1996 r. i reprezentuje włoskich inwestorów w Polsce. Członkostwo w Izbie jest również otwarte dla polskich firm. Członkowie naszego zrzeszenia mogą korzystać z bogatego zaplecza informacji dotyczących polskiego rynku, nawiązać nowe cenne kontakty oraz być reprezentowanymi wobec innych zrzeszeń, włoskich i polskich władz również dzięki obecności naszej Izby w zrzeszeniu pracodawców PKPP Lewiatan,  porównywalnym do włoskiej Confindustria. Izba jest też założycielem i aktywnym członkiem zrzeszenia izb bilateralnych International Group of Chamber of Commerce (IGCC).

www.cciip.pl

 

 

Regionalne izby gospodarcze

Zachodnia Izba Gospodarcza

zig

Zachodnia Izba Gospodarcza to organizacja, która działa w celu ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów. Działa od 1995 roku i ma upowszechniać zasady etyki w biznesie, wspierać rozwój przedsiębiorczości i współpracę z samorządami i innymi organizacjami. ZIG organizuje również szkolenia dla przedsiębiorców oraz spotkania z ekspertami i praktykami. Izba zrzesza obecnie ponad 400 członków

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-059 Wrocław
tel. +48 71/795-06-56
fax +48 71/795-06-57

________________________________________________________________________________________________

Dolnośląska Izba Gospodarcza

DIG logo

Dolnośląska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, której celem jest świadczenie pomocy swoim członkom i podmiotom zewnętrznym w ramach działalności gospodarczej. DIG ma za zadanie integrować podmioty gospodarcze poprzez organizację spotkań, szkoleń i udzielanie informacji. Izba reprezentuje interesy swoich członków oraz kojarzy partnerów krajowych i zagranicznych.

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel. +48 71 372 44 91 
fax +48 71 343 45 97

________________________________________________________________________________________________

Wrocławska Izba Gospodarcza

wig1_top_logo

Wrocławska Izba Gospodarcza to organizacja samorządu gospodarczego, której celem jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej przedsiębiorców. WIG tworzy program „Biała Lista” wyróżniający uczciwych i rzetelnych przedsiębiorców.  Ponadto organizuje Wrocławskie Spotkania Biznesu i przyznaje nagrody (Złote Kule) osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Wrocławia.

ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław, Polska
tel./fax.: +48 71 79 70 203

 

Parki Przemysłowe i Technologiczne

Wrocławski Park Przemysłowy

WPP_logo

Wrocławski Park Przemysłowy to obszar położony w niedalekiej odległości od centrum Wrocławia z infrastrukturą odpowiednią dla przemysłu: hale, magazyny, biura, sieć i bocznica kolejowa, itp. Oferuje on tereny do wynajmu i na sprzedaż, a także posiada ofertę usług przemysłowych i pozaprzemysłowych. Obecnie na terenie Parku działalność prowadzi ponad 250 przedsiębiorstw z ok. 60 różnych branż m.in. budowlanej, elektromaszynowej, elektronicznej czy informatycznej.

DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca WPP
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 556    
fax. +48 71 35 65 525
wpp@wpp.wroc.pl

________________________________________________________________________________________________

Wrocławski Park Technologiczny

wpt_logo

Oferta Wrocławskiego Parku Technologicznego skierowana jest do przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach, laboratoriów oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych. Park tworzy właściwą infrastrukturę dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do prowadzenia działalności i pomaga w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie. Pomaga również przedsiębiorcom pozyskiwać inwestorów zagranicznych i transferze nowych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych.

ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
tel.: +48 71 798 58 00
fax: +48 71 780 40 34
e-mail: wpt@technologpark.pl

________________________________________________________________________________________________

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

WCTT logo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w 1995 roku w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. Misją Centrum jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje, a jego działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce. Centrum prowadzi szkolenia, udziela konsultacji, pomaga składać wnioski o dofinansowanie, pomaga zakładać innowacyjne przedsiębiorstwa i przeprowadza audyty technologiczne.

ul. Smoluchowskiego 48
tel.: +48 71 320 3318
wctt@wctt.pl

________________________________________________________________________________________________

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA

logo_dpin

Dolnośląskie Park Innowacji i Nauki został utworzony dla stymulowania kreatywnych działań firm, powoływania innowacyjnych spin-offów, rozszerzenia zakres zastosowań wyników badań naukowych oraz generowania nowatorskich metod i technologii wdrażanych do gospodarki. Jego celem jest utworzenie z Dolnego Śląska dynamicznego, innowacyjnego regionu europejskiego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie unikalnych warunków pracy oraz upowszechnienie praktycznego zastosowania nowoczesnych rozwiązań.

ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
tel. +48 071 725-40-41
fax +48 071 723-13-05
e-mail: sekretariat@dpin.pl

________________________________________________________________________________________________

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

WMPNT logo

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny to instytucja otoczenia biznesu dla projektów medycznych. Park oferuje obsługę projektów i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, powierzchnie biurowe do wynajęcia, Medyczne Centrum Przetwarzania Danych i Inkubatory Przedsiębiorczości i Innowacyjności. Kadra Parku posiada szerokie kompetencje z branży finansowej, medycznej, prawnej i technologicznej.

ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław ­
(+48) 71 750 46 20 ­
(+48) 71 750 46 21
sekretariat@parkmedyczny.pl