Prezydent Wrocławia otrzymał nagrodę za kształtowanie europejskiego charakteru miasta

Niemiecka Fundacja Narodowa przyznała Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 Rafałowi Dutkiewiczowi, prezydentowi Wrocławia. W wtorek 13 czerwca 2017 r., odbyło się oficjalne wręczenie nagrody.

Senator Dirk Reimers tak uzasadniał przyznanie nagrody wrocławskiemu prezydentowi: „Rafał Dutkiewicz zasłużył się szczególnie w kształtowaniu europejskiego charakteru swojego miasta oraz na rzecz stosunków polsko-niemieckich”.

Począwszy od roku 2002, jako prezydent Wrocławia przekształcił trudną, wieloaspektową historię miasta w jego własną, otwartą na świat tożsamość i tym samym przyczynił się do budowania mostów pomiędzy Polską a Niemcami. Jest polskim politykiem o europejskich horyzontach, a niemiecka Nagroda Narodowa jest znakiem wdzięczności wobec wszystkich Polaków, którzy działają na rzecz harmonijnego egzystowania Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie”.

Kształtowanie wielokulturowej Europy

Rafał Dutkiewicz w szczególny sposób zasłużył się na rzecz kształtowania stosunków polsko-niemieckich i integracji obu tych krajów w zjednoczonej otwartej Europie. Od roku 2002 był autorem wielu inicjatyw, które przypominały o złożonej historii Wrocławia i przedstawiały miasto jako otwarte, o własnej tożsamości, które ukierunkowane jest na europejską przyszłość.

W 2011 roku Wrocław został odznaczony polsko-niemiecką nagrodą za szczególne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckich stosunków. Nagroda ta przyznawana jest od 1996 roku przez rządy Polski i Niemiec zgodnie z 35 artykułem traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.

W roku 2016 Rafał Dutkiewicz został uhonorowany przez Drezdeński Klub Dziennikarzy nagrodą Ericha Kästnera za wieloaspektowe zaangażowanie w pokojowe kształtowanie wielokulturowej Europy oraz zaangażowanie w rozwój partnerstwa Wrocław – Drezno.

W Polsce otrzymał w 2006 roku Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za „promowanie Polski za granicami kraju” a w roku 2009 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”. Ponadto otrzymał wysokie rangą odznaczenia Belgii (2006), Włoch (2008), Szwecji (2011) i Francji (2011). Od roku 2011 jest członkiem honorowym, założonej w Camridge w 1988 roku  Academia Europea.

http://www.wroclaw.pl

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia