BPO

Obraz2

Zgodnie z danymi organizacji ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland) w ostatnim roku Polska wyprzedziła Indie pod względem tempa tworzenia nowych miejsc pracy i rozbudowywania istniejących projektów w sektorze BPO, a od 2008 roku liczba zatrudnionych przez firmy świadczące nowoczesne usługi dla biznesu rośnie o 20% rocznie. Polska rozwija się szybciej niż inne kraje naszego regionu i znajduje się w centrum zainteresowania inwestorów, którzy doceniają kwalifikacje polskich pracowników, ale też zachęty oferowane przez władze centralne i regionalne. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce zatrudnia już ponad 110.000 osób i w kolejnych latach przewidywany jest dalszy wzrost. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu wzrosło w wyniku rozbudowy istniejących centrów takich firm jak Hewlett Packard, IBM, czy HSBC, a także dzięki pojawieniu się nowych graczy.

W branży BPO bardzo aktywny jest Wrocław, w którym na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy swoje centra otworzyły takie marki, jak Luxoft, Qiagen czy Becton Dickinson and Company.

Zgodnie z danymi ABSL-u, przyrost zatrudnienia w sektorze BPO we Wrocławiu w okresie od stycznia 2012 do maja 2013 wyniósł ponad 40%, a 17% wszystkich pracowników sektora było zatrudnionych we wrocławskich centrach.

Firmy z sektora BPO obecne we Wrocławiu, to firmy zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Do największych należą:

  Nazwa firmy Kraj pochodzenia
1. ACN USA
2. Beckton Dickinson USA
3. BNY Mellon USA
4. Casus Finance Polska
5. Catlin Wielka Brytania
6. Credit Suisse Szwajcaria
7. EY Global Services USA
8. Geoban Hiszpania
9. Google USA
10. HP USA
11. KRUK Polska
12. McKinsey and Company USA
13. Mphasis Indie
14. Parker Hannifin USA
15. Qatar Airways Katar
16. Qiagen Niemcy
17. Ruukki Finlandia
18. Santander Hiszpania
19. UPS USA