Elektronika / AGD

Obraz3

 

Sektor elektroniki użytkowej i sprzętu AGD

W ostatnich latach Polska stała się jednym z najważniejszych producentów elektroniki użytkowej i AGD w Europie, co w znacznej mierze było skutkiem olbrzymiego napływu inwestycji zagranicznych, zarówno w formie projektów typu greenfield jak i przejęć firm polskich. W 2012 r. wartość sprzedanej produkcji polskiego przemysłu elektronicznego (z wyłączeniem AGD) wyniosła 35,6 mld zł (według danych GUS). Polska, przy ponad 20 milionach wyprodukowanych telewizorów i monitorów, jest jednym z liderów europejskiego sektora elektroniki TV, Szacuje się, że ok. 300 przedsiębiorstw prowadzi w Polsce działalność powiązaną z branżą elektroniki użytkowej.

 

 

 

 

Produkcja elektroniki użytkowej i AGD w Polsce.

Produkcja rocznie (w tys. szt.)

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Telewizory i monitory

6 733

17 563

21 559

26 349

20 674

20 526

Lodówki

1 674

2 253

1 886

1 867

2 066

2 221

Zmywarki

960

2 043

2 340

2 780

2 966

3 110

Pralki i suszarki

1 447

2 471

3 190

4 025

4 372

4 957

Kuchenki

873

1 705

977

1 214

1 405

1 507

Źródło: GUS 2013

Wartość produkcji dóbr AGD, wyniosła około 12 mld zł, ponownie stawiając Polskę na czele europejskich producentów AGD. Według danych PAIiIZ ponad 80%  całego europejskiego potencjału produkcyjnego w branży AGD ulokowane jest w Polsce, a produkcja rośnie o 9% w skali roku, co czyni ten sektor jednym z niewielu które oparły się spowolnieniu gospodarczemu.


Obszar Wrocławia

Wrocław oraz Dolny Śląsk to obszar, w którym obserwowany jest na tle całego kraju szczególnie mocny rozwój produkcji elektroniki użytkowej oraz sprzętu AGD. W ciągu ostatniej dekady, region ten otrzymał potężny zastrzyk kapitału inwestycyjnego, który przyczynił się do utworzenia klastra elektronicznego pod Wrocławiem. Specjalna Strefa Ekonomiczna, utworzona pod Wrocławiem na potrzeby inwestorów z branży elektronicznej, przyciągnęła wielkie firmy z Korei, Japonii i Chin. Najważniejsze z nich to wiodący gracze sektora elektroniki użytkowej – LG oraz Toshiba – koncentrujące się na produkcji telewizorów oraz monitorów LCD na rynki europejskie. Poza nimi, w klastrze pod Wrocławiem działają inne przedsiębiorstwa z Azji, które pełnią funkcję dostawców dla dwóch największych konglomeratów oraz innych przedsiębiorstw, działających w pozostałych częściach kraju.

elektronika wykres_PL

Źródło: Dunn and Bradstreet 2013 (*wynik osiągnięty przez wszystkie oddziały działające w Polsce)

Poza klastrem TV/LCD pod Wrocławiem, Dolny Śląsk wydaje się być idealnym miejscem do prowadzenia działalności jeśli chodzi o produkcję sprzętu AGD. Największy producent AGD takiego jak kuchenki, lodówki, zmywarki czy pralki – Electrolux – zlokalizował na Dolnym Śląsku trzy ze swoich czterech polskich fabryk. Każda z nich koncentruje się na konkretnym produkcie, a łącznie wszystkie zakłady zatrudniają ponad 2 250 osób, co czyni Electrolux jednym z największych pracodawców w regionie. Działalność o niewiele mniejszej skali prowadzą we Wrocławiu amerykański producent AGD – Whirlpool, hiszpański Fagor Mastercook oraz LG, które wraz z Electroluxem czynią Dolny Śląsk jednym z wiodących regionów produkcji sprzętu AGD w Europie. Poza największymi przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem produktów końcowych takich jak telewizory czy kuchenki, w regionie działa duża liczba poddostawców, wytwarzających znaczną wartość dodaną dla miejscowej gospodarki. Poddostawcy stanowią kluczowy element dobrze rozwiniętego łańcucha wartości w sektorze elektroniki użytkowej i AGD na Dolnym Śląsku.