Spotkanie promocyjne Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 6.04. 2017, hotel Gem

29 marca 2017

dwupDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Dolnośląskiego zapraszają na spotkanie promocyjne Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które odbędzie się

6 kwietnia 2017 roku (czwartek) we Wrocławiu w HOTELU GEM przy ul. Mianowskiego 2b w godz.10.00-13.00:

 

Spotkanie adresowane jest do pracodawców z Dolnego Śląska, celem zapoznania się z korzyściami płynącymi ze skorzystania ze środków w ramach KFS

Korzyści:

  • zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania środków na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców;
  • możliwość uzyskania szerokiego wsparcia ze środków KFS w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników.

PROGRAM SPOTKANIA:                            
10:00 – 10:15  Powitanie uczestników
                      Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
10:15 – 11:15   Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co to takiego?
                      Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
                      Procedury pozyskiwania środków z KFS
                      Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
11:15 – 11:30  Przerwa kawowa
11:30 – 12:00  Najczęstsze problemy, trudności w aplikowaniu o środki z KFS
                      Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
12:00 – 12:15  Środki z rezerwy KFS
                      Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
12:15 – 13:00  Rola organizacji pracodawców w rozwoju kapitału ludzkiego w firmie Przedstawiciele Organizacji Pracodawców

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 4 kwietnia 2017 roku  na adres renata.wojdag@dwup.pl,
podając: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz numer telefonu, z dopiskiem „spotkanie KFS”