Polsko-brytyjskie spotkania biznesowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Ambasady Brytyjskiej do udziału w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się 8 marca 2016 r., w Warszawie.

23Spotkania adresowane są do firm reprezentujących m. in. branżę lotniczą, motoryzacyjną, maszynową, technologii 3D, teleinformatyczną.

W dniach 7 – 8 marca br. Ambasada Brytyjska gościć będzie w Warszawie z misją handlową firm brytyjskich zainteresowanych rozwojem współpracy z polskimi firmami. Misja ta jest częścią długofalowego planu rządu brytyjskiego, którego celem jest zachęcenie jak największej liczby brytyjskich firm do prowadzenia działalności za granicą, a w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Delegacja składa się z 50 firm brytyjskich reprezentujących sektor zaawansowanych technologii produkcji. Firmy te są zainteresowane zapoznaniem się z rynkiem polskim oraz nawiązaniem wstępnych kontaktów biznesowych z firmami polskimi.

Oficjalnym językiem spotkań będzie jęz. angielski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną możliwą liczbę spotkań o zapisach na poszczególne spotkania decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania odbędą się  w godzinach 15.30 – 17.30 w Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa.

Strategic partners

Content matter experts

Contact

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Address

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Implementation and maintenance: Stermedia