Finansowanie

Dostęp do kapitału to podstawa rozwoju każdego biznesu. Środki na sfinansowanie projektów inwestycyjnych (project finance, corporate finance) oraz bieżącą działalność można pozyskać z różnych źródeł.

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Tradycyjne instrumenty dłużne Instrumenty pośrednie Formy kapitałowe

Kredyty bankowe!Pożyczki!Obligacje

Finansowanie mezzanine!Środki unijne Emisja akcji / udziałów (w tym IPO / SPO)!Venture Capital / Private Equity / Family Office

Wybór formy finansowania pociąga za sobą dwie kluczowe konsekwencje dla podmiotu: zmianę kosztu kapitału i zmianę ryzyka. W każdym przypadku pozyskanie kapitału wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny podmiotu ubiegającego się o finansowanie. Pozyskanie finansowania bankowego – kredyty (na podstawie danych z sektora bankowego w Polsce):

1. Określenie zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny
Banki w Polsce każdorazowo oczekują zaangażowania kapitałowego w przedsięwzięcie po stronie klienta. W zależności od rodzaju finansowania oraz wewnętrznej struktury transakcji. Udział środków własnych może się kształtować następująco:

UDZIAŁ WŁASNY ŚRODKÓW

  • min. 20% przy projektach inwestycyjnych standardowych – dla istniejącego podmiotu, w celu rozwoju istniejącej działalności
  • min. 30% przy projektach związanych z inwestycjami budowlanymi (deweloperskimi – mieszkaniowe, komercyjne, mieszane)
  • 0% przy finansowaniu obrotowym
  • 0-90% przy projektach niestandardowych, zakładających wykorzystanie nowatorskich rozwiązań czy wprowadzanie zupełnie nowych produktów – indywidualnie ustalane z bankiem

2. Zakazy i ograniczenia prawne

Banki w Polsce nie finansują żadnych projektów w obszarach uznanych generalnie za wykluczone z powodu zakazów prawnych bądź ograniczeń wynikających z innych uwarunkowań: zakup gruntów ,handel bronią i żywym towarem, handel narkotykami, hazard, przemyt.

3. Podejście branżowe

Niezależnie od założeń i biznes planu banki oceniają każdorazowo sytuację w całej branży. Istnieją również specyficzne podejścia banków do określonych rodzajów inwestycji:

Podejscie branzowe

4. Zabezpieczenie kredytu 

Każdorazowo Bank żąda uzyskania odpowiedniego do rodzaju transakcji zabezpieczenia. Najczęściej są to:

Zabezpieczenie kredytuRelacja kwoty zabezpieczenia do wartości kredytu jest uzależniona od ryzyka transakcji, okresu kredytowania oraz oceny kredytobiorcy. Średnia wartość tej racji to 1,5 (przykład: kwota kredytu 1 mln zł – zabezpieczenia wymagane na kwotę min. 1,5 mln zł.). Istotna informacja – banki mają wewnętrzne metodologię oceny wartości zabezpieczeń.

5. Podstawowa dokumentacja

Podstawowa dokumentacja przy finansowaniu inwestycyjnym to biznes plan. Założenia i prognozy do biznes planu powinny być sporządzone wariantowo (czynniki ryzyka) i gwarantować zdolność do spłaty kredytu w okresie kredytowania.

6. Okres kredytowania w polskich bankach

Okresy kredytowania7. Specyficzne sytuacje

Finansowanie inwestycji z udziałem dotacji czy innych form wsparcia – dotacja nie może zastąpić udziału własnego inwestora; biznes plan powinien przewidywać wariant zakładający nie uzyskanie dotacji.

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Struktura transakcji – skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwych strukturach transakcji lub inwestycji i formach ich sfinansowania.
  • Biznes Plan – zespół Invest in Wrocław udzieli ci informacji, dotyczących wymogów polskich banków i instytucji finansowych w zakresie przygotowania biznes planu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Udział własny – udzielimy ci praktycznych porad, jakie elementy inwestycji mogą zostać zakwalifikowane przez banki jako udział własny.
  • Dotacje UE – zespół Invest in Wrocław udzieli ci informacji, czy planowana inwestycja może zostać wsparta z funduszy Unii Europejskiej lub ze środków krajowych

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia