Inwestycje Greenfield

Inwestycje typu greenfield realizowane najczęściej na terenach dotychczas nieużytkowanych przez przemysł lub usługi wymagają więcej czasu oraz angażują w większym stopniu zasoby Inwestora, aniżeli inwestycje typu brownfield, gdzie większość obowiązków związanych z projektowaniem i realizacją projektu przejmuje Deweloper. W przypadku inwestycji typu Greenfield Inwestor realizuję inwestycje samodzielnie od podstaw.

Poniższy schemat prezentuje kluczowe kroki niezbędne do udanego przeprowadzenia inwestycji greenfield. Niektóre kroki mogą być realizowane w tym samym czasie, aby przyspieszyć proces inwestycyjny i szybciej rozpocząć działalność.

Proces

 

Build to Suit (BTS)

Inwestycje Build to Suit (w skrócie: BTS) to obiekty magazynowe lub przemysłowe projektowane i budowane przez wyspecjalizowanych Deweloperów pod konkretnego Inwestora, zgodnie z jego unikalnymi potrzebami. Po tym jak strony uzgodnią wymagania, jakie muszą być spełnione i umowa BTS zostanie podpisana, Deweloper realizuję inwestycję – pokrywając tym samym wszystkie koszty budowy. Natomiast Inwestor jest zobowiązany do wynajęcia za określoną w umowie stawkę budynku przez określony okres, który zwykle trwa od 7 do 15 lat. Rozwiązania BTS są oferowane zarówno przez międzynarodowych, jak i lokalnych Deweloperów i mogą być przeprowadzane na nieruchomościach będących własnością zarówno Dewelopera, jak i Inwestora.

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Optymalizacja harmonogramu – Prosimy o kontakt w celu uzyskania praktycznych porad odnośnie tego jak zoptymalizować harmonogram inwestycyjny.
  • Architekci / biura projektowe i generalni wykonawcy – zespół Invest in Wrocław jest gotowy zapewnić Państwu dane kontaktowe do lokalnych architektów, biur projektowych i firm budowlanych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
  • Uproszczenia w procedurach i wsparcie – zespół Invest in Wrocław jest gotowy pomóc Państwu w uzyskaniu wszelkich zgód i decyzji. Prosimy o kontakt w sprawie wsparcia.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia