Obcokrajowcy we Wrocławiu

Hasło promocyjne miasta brzmi: „Wrocław – The meeting place” i nie jest to pusty slogan. Mieszkańców Wrocławia cechuje duża otwartość, w tym na środowisko międzynarodowe, co sprzyja coraz częstszym relokacjom z zagranicy.

wrocław

Według szacunków we Wrocławiu mieszka już około 45 000 cudzoziemców, z czego około z nich 10% to studenci. Liczba ta sukcesywnie rośnie. Na przybyłych do miasta czekają atrakcyjne miejsca pracy zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i firmach z branży produkcyjnej, silna społeczność międzynarodowa, możliwość edukacji w języku angielskim, liczne programy integracyjne oraz wsparcie w relokacji.

Wsparcie w relokacji

info linkInfolink to punkt informacyjny powołany przez władze miasta w celu wsparcia  obcokrajowców przybywających do Wrocławia. Pracownicy i wolontariusze nieodpłatnie pomagają w legalizacji pobytu i innych kwestiach formalnoprawnych. Doradzają również we wszystkich problemach życia codziennego z jakimi borykają się członkowie międzynarodowej społeczności Wrocławia. Informacje można uzyskać w języku angielskim, ale także w wielu innych językach obcych.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Zespół Dialogu Międzykulturowego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. 71 77 24 950
e-mail: infolink@wcrs.wroclaw.pl

 

Społeczność międzynarodowa

ifw

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zagranicznej społeczności Wrocławia, władze miasta zainicjowały utworzenie Międzynarodowego Klubu Przyjaciół Wrocławia – International Friends of Wrocław (IFW). Klub jest swego rodzaju siecią wsparcia dla obcokrajowców którzy pracują i mieszkają we Wrocławiu. Członkowie spotykają się regularnie w lokalu udostępnionym przez miasto już od roku 2004. Jest to niezastąpione miejsce jeśli chodzi o nawiązywanie nowych znajomości, ale przede wszystkim można tu uzyskać cenne informacje, które ułatwią obcokrajowcom proces osiedlenia się. W każdą środę o godz. 10:30 można wstąpić do klubu na spotkanie przy kawie. Przesłanie IFW do nowo przybyłych do miasta jest proste:  Nie jesteś tu sam!

inter

Serwis internetowy międzynarodowej społeczności Wrocławia. Zaufane źródło informacji, stworzone, by wspierać nowo przybyłych do miasta w procesie relokacji, szukania pracy  oraz odpowiadać na wszelkie pytania związane z życiem codziennym na obczyźnie. Możliwość skorzystania z rad doświadczonych ekspatriantów, służących pomocą i dzielących się rekomendacjami.


Numer alarmowy 112 ( obsługiwany przez regionalny system zarządzania kryzysowego )

  • anglojęzyczny operator dostępny 24/7;
  • numer alarmowy do wszystkich nagłych sytuacji ( pogotowie, straż, policja);
  • bezpłatny;
  • operatorzy przekazują informację do odpowiednich służb.


 

Edukacja międzynarodowa

Anglojęzyczna oferta edukacyjna w pełni zaspokoi potrzeby uczniów na każdym etapie kształcenia: od przedszkola do matury.  Międzynarodowe zajęcia w języku angielskim, ale także możliwość kształcenia w międzynarodowych systemach. Pozwala to na kontynuację edukacji także w innych krajach. Poniżej lista międzynarodowych placówek edukacyjnych obecnych we Wrocławiu.

Zainteresowani nauką polskiego nie będą mieli problemu ze znalezieniem odpowiadającej im oferty, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.

Learning Polish language

KonsulatyKonsulat Generalny Niemiec
ul. Podwale 76
50 – 499 Wrocław
tel. 71 377 27 00
info@breslau.diplo.de

Konsulat Austrii we Wrocławiu
ul. Skwierzyńska 21/10
53 – 521 Wrocław
tel. +48 782 173 777
sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl

Konsulat Republiki Bułgarii
ul. ks. P. Skargi 7/1
50 – 082 Wrocław
tel. 71 783 39 28, 71 346 01 36
sekretariat@konsulat-bułgarii.pl

Konsulat Republiki Chile
ul. Świdnicka 39
50 – 029 Wrocław
tel. 71 372 44 91
konsulatchile@dig.wroc.pl
Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
ul. Szkocka 5/2
54 – 402 Wrocław
tel. 71 350 97 00

Konsulat Królestwa Danii
ul. Świdnicka 36/15
50 – 068 Wrocław
tel. 71 372 39 50,  kom. 0048 602 25 11 11
Konsulat Honorowy Finlandii
ul. Włodkowica 10/11
50 – 072 Wrocław
tel. 71 780 76 00
mww@cww.pl

Konsulat Honorowy Francji
Konsul Honorowy – Richard Kepinski
Rynek 58/300
50 – 116 Wrocław
tel./fax 71 341 02 80
Konsulat Honorowy Luksemburga
ul. Rzeźnicza 32 – 33p
50 – 130 Wrocław
tel. 71 346 70 87
luxemburg@konsulat.wroclaw.pl

Konsulat Królestwa Norwegii
Rynek 7, V piętro
50 – 106 Wrocław
tel. 048 601 701 158
consulate@norway.wroc.pl
Konsulat Stanów Zjednoczonych Meksyku
ul. Przejście Garncarskie 12
50 – 106 Wrocław
tel. 71 344 68 56
wroclaw@spiz.pl

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej
ul. Armii Ludowej 21
51 – 214 Wrocław
tel. 71 78 50 369
konsulat@slowacji.wroclaw.pl
Konsulat Honorowy Szwecji
ul. Mydlana 2
51 – 502 Wrocław
tel./fax 71 30 21 300
administration.swecons.wro@volvo.com

Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii
ul. Oławska 2
50 – 123 Wrocław
tel./fax 71 344 89 61
consulate@kmc.com.pl
Konsulat Honorowy Ukrainy
ul. Jedności Narodowej 89
50 – 262 Wrocław
tel. 71 788 44 50
info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej
Pl. Kościuszki 10/1
50 – 028 Wrocław
tel. 71 343 71 97
consolatoitaliano.wro@gmail.com
Konsulat Honorowy Królestwa Belgii
ul. Legnicka 61
54 – 203 Wrocław
tel. 604 08 14 58
konsulat@plbe.eu

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej
Pl. Powstańców Śląskich 1/114
53 – 332 Wrocław
tel/fax. 71 360 24 00/ 10
wroclaw@lithuaniaconsulatepoland.pl
Konsulat Honorowy Republiki Korei
ul. Leona Petrażyckiego 57
52 – 434 Wrocław
tel. 71 738 39 72, 048 508 040 367
beata.chelpa@korea-consul.wroc.pl

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej
ul. Armii Ludowej 21
51-214 Wrocław
tel. 71 773 74 64
konsulat@lotwy.wroclaw.pl


Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia