Inwestycje Brownfield

Pod względem zasobów powierzchni magazynowych region wrocławski jest aktualnie czwartym najlepiej rozwiniętym rynkiem w Polsce. Obecnie podaż powierzchni przemysłowych i logistycznych w tym regionie wynosi  1,44 miliona m2.


1.Distribution Park Wrocław

2. Eurologis Centrum Logistyczne

3. Gazowa Industrial Park

4. Goodman Wrocław I Logistics Centre

5. Goodman Wrocław East Logistics Centre

6. Goodman Wrocław IV Logistics Centre

7. Goodman Wrocław South Logistics Centre

8. Hillwood Wrocław I

9. Hillwood Wrocław II


10. Hillwood Wrocław III

11. Panattoni Park Wrocław II

12. Panattoni Park Wrocław III

13. Panattoni Park Wrocław IV

14. Panattoni Park Wrocław V

15. Panattoni BTS Amazon Wrocław

16. Prologis Park Wrocław I

17. Prologis Park Wrocław II

18. Prologis Park Wrocław IV


19. Prologis Park Wrocław V

20. Segro Industrial Park Wrocław

21. Tiner Logistics Park

22. VATT Invest Wrocław

23. Wrocław Business Park

24. Goodman Wrocław V Logistics Centre*

25. MLP Wrocław*

26. Panattoni Park Wrocław VII*

*Planowane oraz obecnie budowane Parki


Przegląd regionu

LiniaPod względem rynku przemysłowego i logistycznego region wrocławski zdaje się być jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji pod inwestycje w Europie Środkowej i Wschodniej.  Region odnosi korzyści z dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej, łącznie z autostradami A4 i A8 oraz drogą ekspresową S8.

Dzięki lokalizacji Wrocławia w bliskiej odległości od granic z Czechami i Niemcami, region jest często wybierany przez operatorów logistycznych i firmy handlowe, dystrybuujące towary w Europie Zachodniej, włączając w to e-sprzedawców. Dodatkowo obecność Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz sprzyjający klimat inwestycyjny Wrocławia są ważnymi czynnikami dla firm produkcyjnych i wpływają na duży udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie. Pod względem liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wrocław liderem krajowym.

 


b-3

1 440 000 m2

Całkowita podaż powierzchni logistycznej i przemysłowej


2,7 – 3,9 euro

Cena wynajmu za m2


b-2

100 000 m2

Powierzchnie w budowie


b-1

6%

Wskaźnik pustostanów


RYNEK MAGAZYNÓW

Linia


Aktywność deweloperów i nowe projekty

W roku 2016 deweloperzy dostarczyli na rynek wrocławski około 130.000 m2 nowej powierzchni w ramach sześciu projektów budowlanych. Nowa faza projektu Hillwood Wrocław 3 (29.500 m2) była największym przedsięwzięciem ukończonym w tym roku.  Innymi projektami ukończonymi w roku 2016 były: budynek 2 w Panattoni Park Wrocław V (25,400 m2), budynek 2 w Panattoni Park Wrocław IV (25.100 m2), 24.500 m2 dodatkowej powierzchni w budynku 1 w Goodman Wrocław IV Logistics Centre, 14.200 m2 w budynku 1 w Panattoni Park Wrocław IV i 10.300 m2 w Panattoni Park Wrocław VII.

W ciągu roku 2016 wrocławski rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych odnotował wzrost o 8%. W skutek dogodnej lokalizacji i dobrych warunków rynkowych region wrocławski doświadcza dynamicznej fazy wzrostu. Aktualnie ponad 100.000 m2 powierzchni magazynowej jest w budowie, z czego 63% (64.400 m2) nie zostało zabezpieczonych w przedwstępnych umowach najmu.

Deweloperzy korzystają z pozytywnych perspektyw rynkowych i rozpoczynają budowę spekulacyjną, podczas gdy popyt, znajdujący odzwierciedlenie w oczekiwaniach najemców na nowe powierzchnie, nadal rośnie. Trzy nowe projekty budowlane mające swój początek w IV kwartale 2016: Hillwood Wrocław 1 bis (26.900 m2), nowa faza Hillwood Wrocław 2 (18.500 m2) i MLP Wrocław (8.700 m2). Inne projekty w trakcie budowy to: 30.000 m2 dodatkowej powierzchni w Panattoni Park Wrocław VII, ekspansja Prologis Park Wrocław V (11,400 m2) i Panattoni BTS Polkowice (6.500 m2).


Aktywność najmu i współczynnik pustostanów

Pod koniec IV kwartału 2016 współczynnik pustostanów w regionie wrocławskim osiągnął poziom  5,6% i wzrósł względem poprzedniego roku o 0,1 punktu procentowego. Współczynnik pustostanów w regionie wrocławskim jest na zbliżonym poziomie do średniego poziomu dla Polski, wynoszącego 5,9% na koniec IV kwartału 2016. Osiągalność wolnych powierzchni jest ograniczona, zatem zachęca developerów do rozpoczęcia nowych  projektów budowlanych.

Zainteresowanie najemców powierzchniami przemysłowymi logistycznymi rośnie. Całkowity popyt na powierzchnie przemysłowe i logistyczne wynosił 420.000 m2 w roku 2016, wykazując 83% wzrost w porównaniu do roku 2015. Nowe umowy i ekspansje istniejących transakcji klientów stanowiły 49% całkowitej aktywności najmu zarejestrowanej w tym roku we Wrocławiu, podczas gdy odnowienie kontraktów wynosiło 51%.

W roku 2016 wrocławski rynek został zdominowany przez sektor logistyczny (31% całkowitej aktywności najmu zarejestrowanej w regionie). Biznes e-commerce gra ważną role i spodziewany jest jego wzrost w konsekwencji zmieniających się preferencji konsumentów. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na nowoczesną powierzchnię logistyczną. Innymi sektorami aktywnymi w roku  były branże motoryzacyjna i FMCG.

Obecnie czynsze nominalne dla powierzchni magazynowych wynoszą 2,70 – 3,90 EUR/m2/miesiąc. Przewidywane jest, że pozostaną na zbliżonym poziomie w nadchodzących miesiącach.


Wynajem istniejącego obiektu

Inwestycje typu brownfield realizowane poprzez leasing istniejącego obiektu z jednej strony pozwalają na rozpoczęcie działalności znacznie szybciej, niż w przypadku inwestycji typu greenfield, ale z drugiej strony możliwości dostosowania obiektu do indywidualnych potrzeb Inwestora są znacznie bardziej ograniczone. W większości przypadków minimalny termin wynajmu wynosi 3 lata, jednak niektórzy Deweloperzy pozwalają na skrócenie tego okresu.

Oprócz istniejących budynków, niektórzy Deweloperzy oferują możliwość wynajmu obiektów na zasadach pre-let, gdzie wszystkie procedury i pozwolenia administracyjne zostały uzyskane i budowa rozpoczyna się zaraz po podpisaniu wstępnej umowy najmu. W takich przypadkach minimalny okres wynajmu wynosi 5 lat, a budynek jest oddawany do użytku w ciągu 7 – 9 miesięcy. Model pre-let umożliwia jedynie ograniczony zakres dostosowania obiektu do potrzeb Inwestora, który jest znacznie węższy niż w przypadku projektów BTS.

Modernizacja Brownfield

Inwestycje typu brownfield polegające na nabyciu istniejących budynków przemysłowych i ich modernizacji umożliwiają bardzo często zakup obiektów po znacząco niższym koszcie (aktywa trwałe) oraz szybsze rozpoczęcie działalności (SOP) niż w przypadku inwestycji typu greenfield.

Potencjalne modernizacje brownfield mogą być realizowane zarówno na budynkach, które wymagają jedynie niewielkich prac adaptacyjnych, jak i na tych, które potrzebują znaczącej przebudowy. W wielu przypadkach, gdzie główna struktura budynku pozostaje nienaruszona, projekt przebudowy może być ukończony w krótszym czasie (od 6 do 9 miesięcy) i przy zdecydowanie niższym koszcie (nawet o 20-30%) niż projekt greenfield.

Modernizacja istniejących budynków przemysłowych musi być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przy czym znacząca część robót może być rozpoczęta w oparciu o uproszczone procedury (zgłoszenie).

Artykuł przygotowany przez partnera Invest in Wroclaw – firmę CBRE

p-st-04

Jak możemy Państwu pomóc:

  • optymalizacja harmonogramu – Prosimy o kontakt w celu uzyskania praktycznych porad odnośnie tego jak zoptymalizować harmonogram inwestycyjny.
  • Architekci / biura projektowe i generalni wykonawcy – zespół Invest in Wrocław jest gotowy zapewnić Państwu dane kontaktowe do lokalnych architektów, biur projektowych i firm budowlanych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
  • Uproszczenia w procedurach i wsparcie – zespół Invest in Wrocław jest gotowy pomóc Państwu w uzyskaniu wszelkich zgód i decyzji. Prosimy o kontakt w sprawie wsparcia.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia