„Sektor SH może pomóc firmom przejść przez pandemię” – raport COVID vs business, SoDA (2020)

Opublikowany został raport Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) dotyczący skutków COVID-19 w branży IT. Przedstawione wnioski dotyczą 3 obszarów – sprzedaży, HR oraz biznesu i gospodarki. Badanie zostało przeprowadzone w siedemdziesięciu czterech polskich firmach technologicznych zrzeszonych w Organizacji.

 

W ujęciu branży IT sytuacja polskich software house-ów kształtuje się optymistycznie i jest określana jako jest stabilna. Dotyczy to wielu aspektów takich jak płynność finansowa, wyniki oraz działania operacyjne. Działające w Polsce firmy technologicznie bardzo szybko dostosowały się organizacyjnie do zmienionych realiów gospodarczych.

 

Raport wskazuje jednak, iż pomimo stabilnej sytuacji w polskiej branży IT i umiarkowanie pozytywnych nastrojów około 12% firm po pierwszym półroczu odnotowało wpływy mniejsze niż 35% przewidywanego rocznego obrotu po pierwszym półroczu. W ogólnym ujęciu branży IT,  większość firm zakłada, że odrobi słaby Q2 w drugim półroczu 2021.

 

Pandemia i powiązany z nią kryzys ekonomiczny zadziałały na zasadzie soczewki dzięki temu wyraźnie widać znaczenie, ale i trudności z jakimi mierzy się branża IT  Polsce. Z obserwacji rozwoju gospodarek innych krajów europejskich wyraźnie widać, że obecnie najlepiej mają się te oparte na wiedzy. W takich przypadkach branżą szczególnie istotną jest IT, która, jak widać z wyników raportu, także w Polsce skutecznie broni się przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 – Konrad Weiske, Prezes Zarządu, SpyroSoft, Wiceprezes SoDA

 

Pandemia wpłynęła również na zmiany w obszarze HR i kadrowym. Obserwujemy zmniejszenie ilości rekrutacji na stanowiska juniorskie i zwiększenie zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów. Pozytywnym wnioskiem jest fakt, iż pandemia w większości przypadków nie spowodowała obniżenia płac dotychczasowych pracowników. Większość firm, które wzięły udział w badaniu SoDA wykazała wzrost zatrudnienia nawet w krytycznym drugim kwartale 2020 roku. Mediana wzrostu liczby zatrudnionych pracowników wyniosła dla tego okresu 5%.

 

Najbardziej dynamiczne zmiany widać w działach sprzedaży i rozwoju, które najmocniej odczuły pandemię. Wiele software house-ów zawiesiło współpracę z branżami takimi jak travel, hospitality czy przemysł ciężki. Kryzys wywołany przez COVID-19 przyspieszył z kolei ekspansję handlu elektronicznego. Raport jasno wskazuje także, iż w najbliższych miesiącach nastąpi całościowy wzrost  sprzedaży detalicznej niezależnie od regionu.

Pandemia pokazała wielu firmom, że potrafią działać skutecznie zdalnie i tym samym zmniejszyła obawy związane z poszukiwaniem partnerów pracujących w innych lokalizacjach. Z drugiej strony przedsiębiorstwa starają się teraz także nadrobić zaległości w transformacji cyfrowej. W efekcie rynek usług IT wyraźnie się ożywił w ostatnim kwartale tego roku – Paweł Pustelnik, Managing Director w Future Processing.

 

Po szczegółowe dane zapraszamy do załączonego raportu.

raport SoDa

 

O SoDA

Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) to związek polskich firm technologicznych, wytwarzających oprogramowanie oraz zapewniających szeroki wachlarz outsourcingu usług IT na rzecz klientów na całym świecie. Organizacja powstała w 2018 roku, obecnie zrzesza ponad 110 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju, które zatrudniają w Polsce ponad 15 000 pracowników. Misją SoDA jest integracja polskiej branży IT i jej reprezentacja i działania na rzecz jej rozwoju na rynkach zagranicznych. SoDa jest wspierana przez ITCorner i Klaster IT.

 

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia