Trzy unijne projekty połączą naukowców z przedsiębiorcami

Grupa pracowników Wydziału Mechanicznego we współpracy z CWINT rozpoczęła prace nad trzema projektami, które pomogą naukowcom np. w poszukiwaniu partnerów do wspólnych projektów czy miejsca, w którym mogliby skorzystać z potrzebnej im infrastruktury. Są finansowane w ramach unijnego programu Interreg Europa Centralna.

Za realizację projektów odpowiadają pracownicy Wydziału Mechanicznego: dr inż Mariusz Cholewa, dr inż. Maria Rosienkiewicz, dr inż. Joanna Helman i Aneta Gardyńska.

W pierwszym z projektów – „SYNERGY” – liderem przedsięwzięcia jest kierowane przez prof. Edwarda Chlebusa Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT z Wydziału Mechanicznego PWr. W inicjatywie uczestniczy siedmiu partnerów z sześciu krajów. Poza PWr to także austriacka firma Profactor, niemieckie Uniwersytet Techniczny w Chemnitz – Klaster MERGE i Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT), słoweński Instytut Józefa Stefana, chorwacki park technologiczny Step Ri i włoskie Centrum Badań i Innowacji Technologicznych (CRIT).

Wspólnie zajmą się trzema głównymi obszarami: technologiami przyrostowymi (zwanymi popularnie drukiem 3D), mikro- i nanotechnologiami oraz związanymi z nimi procesami i materiałami, a także szeroko pojętym Przemysłem 4.0 (a zatem m.in. automatyzacją, Internetem Rzeczy czy chmurami obliczeniowymi).

Nasza uczelnia jest także partnerem w projekcie “NUCLEI” (Networks of Technology Transfer Nodes for Enhanced Open Innovation in the Central European Advanced Manufacturing and Processing Industry). Uczestniczy w nim dziesięć uczelni i instytucji otoczenia biznesu z Austrii, Czech, Niemiec, Włoch, Polski i Słowacji, a liderem jest włoska firma CRIT specjalizująca się we wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii.

Projekt skupia się na szeroko pojętych zaawansowanych technologiach wytwarzania – m.in. przemyśle motoryzacyjnym, automatyce i robotyce, branży elektronicznej, mechatronice oraz internecie i telekomunikacji. Zakłada zmianę podejścia firm działających w tych branżach z „lokalnego wsparcia” na stosowanie ponadnarodowej bazy wiedzy wspierającej innowacje w przedsiębiorstwach poza granicami ich regionu. Celem jest więc stworzenie jednego dużego środowiska współpracy – początkowo testowanego przez sto firm z sześciu regionów partnerskich, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia więzi pomiędzy innowatorami poza ich regionami, skrócenia czasu wprowadzania wyników prac badawczo-rozwojowych i zwiększenia wydatków na badania i rozwój oraz patenty.

Trzeci z projektów to „TRANS3Net”, który łączy niemiecką Saksonię, polski Dolny Śląsk i czeski kraj ustecki (Ústecký kraj). Każdy z tych regionów reprezentuje trzech partnerów – uczelnia, instytucja otoczenia biznesu i przedstawiciele władz regionalnych. W naszym przypadku to Politechnika Wrocławska (a w jej imieniu CWINT), Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/trzy-unijne-projekty-polacza-naukowcow-z-przedsiebiorcami-10672.html

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia