Zakładanie działalności

Czynności konieczne do założenia działalności różnią się w zależności od rodzaju wybranej działalności. Dla każdej z form działalności przepisy określają odrębne procedury rejestracji.

Formy prawne prowadzenia działalności w Polsce

Formy prawne
Spółki osobowe Spółki kapitałowe Pozostałe
spółka jawna*!spółka partnerska*!spółka komandytowa!spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością!spółka akcyjna oddział!przedstawicielstwo

*Inwestorzy z krajów UE, EOG oraz z krajów z którymi Polska lub UE posiada umowy o swobodzie przedsiębiorczości mogą prowadzić działalność gospodarczą we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach. Inwestorzy z pozostałych krajów, nie mogą prowadzić działalności w formie spółki jawnej oraz spółki partnerskiej.

W praktyce najczęściej wykorzystywane formy prawne przez inwestorów zagranicznych, to:

FORMA DZIAŁALNOŚCI   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Oddział
UMOWA akt notarialny lub forma elektroniczna akt notarialny akt notarialny lub forma elektroniczna akt notarialny umowa spółki matki
KAPITAŁ ZAKŁADOWY Minimalny 5000 PLN Minimalny 100000 PLN Brak wymogów co do minimalnych wkładów wspólników Minimalny 50000 PLN Brak
WARTOŚĆ UDZIAŁU Minimalna 50 PLN Minimalna 1 grosz Minimalna 1 grosz Minimalna 1 grosz Brak
WKŁAD Pieniężny i niepieniężny Pieniężny i niepieniężny Pieniężny i niepieniężny Pieniężny i niepieniężny Brak
ORGANY SPÓŁKI Zarząd, Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza (opcjonalnie) Zarząd, Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza Brak – spółka osobowa Brak – spółka osobowa Odział nie posiada odrębnych organów  – brak osobowości prawnej
REPREZENTACJA Zarząd Zarząd Komplementariusz, komandytariusz jako pełnomocnik Komplementariusz, komandytariusz jako pełnomocnik Osoba powołana do reprezentacji oddziału w Polsce
CZAS REJESTRACJI Ok. 3-4 tygodni w trybie papierowym, do 48 h w trybie elektronicznym Ok. 3  tygodni Ok. 3 tygodni w trybie papierowym, do 48 h w trybie elektronicznym Ok. 3 tygodni Ok. 3 tygodni
KSIĘGOWOŚĆ Pełna księgowość – księgi rachunkowe Pełna księgowość – księgi rachunkowe Pełna księgowość – księgi rachunkowe Pełna księgowość – księgi rachunkowe Pełna księgowość – księgi rachunkowe

Obecnie istnieje możliwość skorzystania z uproszczonego trybu zawiązywania i rejestracji  spółki z o.o., tzw. tryb S24. W tym trybie rejestracja spółki odbywa się przez Internet. Umowa spółki jest sporządzana z wykorzystaniem wzorca umowy. Nie ma możliwości dowolnego kształtowania postanowień umowy, zaletą jest natomiast brak formy aktu notarialnego, brak konieczności ponoszenia kosztów taksy notarialnej oraz szybkość rejestracji. Procedura rejestracji spółki może zająć ok. 1-2  godzin, a spółka uzyskuje numer KRS w terminie 24 godzin.

Proces założenia spółki

Czynności konieczne do założenia działalności różnią się w zależności od rodzaju wybranej działalności. Dla każdej z form działalności przepisy określają odrębne procedury rejestracji. Na przykładzie spółki z o.o. główne czynności do założenia spółki z o.o. w Polsce to:

Proces zalozenia spolki

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania co do zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
  • Wybór optymalnej formy prawnej – jesteśmy gotowi udzielić Państwu praktycznych rad oraz wstępnego wsparcia w procesie zakładania spółki.
  • Kontakt z instytucjami – skontaktuj się z nami celem uzyskania danych kontaktowych do instytucji zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej.
  • Wsparcie w procedurach administracyjnych – zespół Invest in Wrocław jest gotowy udzielić Państwu wsparcia w uzyskiwaniu pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia