www.wroclaw.pl The link will open in a new tab
Fundacja Twoja Inicjatywa organizuje bezpłatne spotkanie z cyklu „Biznes po Godzinach”. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą, jak również już posiadających firmy. Formy opodatkowania i zasady rozliczania kosztów w działalności gospodarczej, dress code w biznesie, skuteczne budowanie zespołu oraz rozwój naturalnych kompetencji biznesowych oraz dofinansowania projektów MŚP ze środków UE – to tematy warsztatów z cyklu „Biznes po godzinach”. Organizatorem spotkania jest Fundacja Twoja Inicjatywa. Najbliższe warsztaty we Wrocławiu w Q Hotel Plus przy ul. Zaolziańskiej 2, odbędą się 14.07.2016. Udział w warsztatach jest bezpłatny w związku z tym liczba miejsc jest ograniczona. Źródło: http://www.wroclaw.pl/biznes/biznes-po-godzinach-bezplatne-warsztaty