www.wroclaw.pl The link will open in a new tab
- Silna organizacja wsparcia eksportu i inwestycji jest podstawowym warunkiem efektywnego promowania Polski, a także ekspansji polskich firm - takie wnioski płyną z konferencji „Koordynacja polityki eksportowej jest realna”. Zorganizowana przez PWC debata odbyła się 13 kwietnia 2016 r. w Warszawie. W panelu dyskusyjnym nt. wsparcia sektora publicznego dla polskich firm w ekspansji zagranicznej uczestniczył prezes PAIiIZ Sławomir Majman. - Powinniśmy rozwinąć instytucje reprezentujące polskie firmy za granicą - mówił w trakcie panelu prezes Majman. - Jest potrzeba stworzenia uniwersalnego modelu promocji eksportu. Firmy potrzebują dziś wiedzy o rynku, szkoleń, baz partnerów zagranicznych oraz w niektórych krajach parasola politycznego - podkreślił Sławomir Majman. Według szefa PAIiIZ zbyt mało wciąż jest jednak eksportu przedsiębiorstw z czystym polskim kapitałem - 60% polskiego eksportu w ubiegłym roku stanowiły przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym - przypomniał  prezes PAIiIZ. Jak zauważył, wspieranie zaawansowanych technologicznie inwestycji daje doskonały impuls rozwojowy dla lokalnych poddostawców. - Dzięki temu otwierają się nowe siatki powiązań również międzynarodowych umożliwiających ekspansję zagraniczną - podkreślił Majman. W trakcie panelu stanowisko braku odpowiednio zunifikowanej, łatwo dostępnej wiedzy oraz państwowego, bezstronnego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw prezentowane było wielokrotnie. Między innymi przez młodego przedsiębiorcę, współwłaściciela firmy Jatech Rafał Lachowski. - Małe przedsiębiorstwa nie bardzo wiedzą, gdzie szukać informacji na temat eksportu. Mają często dobry produkt, a nie wiedzą jak go sprzedać - zaznaczył Rafał Lachowski współwłaściciel firmy Jatech. - Mity nie mogą być fundamentem polityki eksportowej - ocenił z kolei Piotr Kulikowski, prezes zarządu Indykpol, prezentując nieco inny punkt widzenia. Kulikowski zdecydowanie opowiada się za twardymi danymi, na podstawie, których dokonuje się analizy potrzeb lokalnych rynków, jako bardzo efektywnego czynnika ekspansji polskiego biznesu. Jak wynika z raportu „Koordynacja polityki eksportowej jest realna” opublikowanego przez PwC administracja publiczna powinna podejmować równocześnie dwa komplementarne działania: koordynować pracę za granicą (współpracować z ambasadami oraz instytucjami zagranicznymi) oraz prace na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym. (PAIiIZ) *** Wartość polskich towarów eksportowych w 2015 roku, według danych Ministerstwa Rozwoju, wyniosła blisko 180 mld euro, z czego aż 156 mld to eksport na terenie Europy. Z roku na rok notowany jest stały wzrost eksportu na poziomie ok. 10 mld euro rocznie. Źródło: http://www.paiz.gov.pl